Siirry sisältöön
Logo Euroopan unionin osarahoittama Keski-Pohjanmaan Liiton logo

Älykäs ja kestävä asuminen

Hankkeessa kehitetään Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän, Centria-ammattikorkeakoulun ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyönä ratkaisuja, joiden avulla asumista ja asuntorakentamista voidaan toteuttaa kestävästi ympäristö ja ekologisuus huomioiden.

Toimiala: Digitalisaatio

Projektin kesto: 1.8.2023-31.7.2026

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan unionin osarahoittama. Keski-Pohjanmaan liitto.

Budjetti: 789 025 € (EU-osuus 631 225 €)

Projektipäällikkö: Markku Hartikainen

Kaupungistuminen, etätöiden ja etäpalveluiden lisääntyminen, asukkaiden tarpeet ja arjen sujuvuus ovat asioita, jotka tulevat vaikuttamaan siihen missä ja minkälaisissa kodeissa haluamme asua. Digitalisaation ja älykkään teknologian tullessa yhä enemmän saumattomaksi osaksi arkielämäämme, vaadimme asunnoilta ja asuntorakentamiselta toimivia ja erilaisiin elämäntilanteisiin sopivia teknisiä ratkaisuja. Näiden ratkaisujen tulee olla myös kestäviä, vastuullisia ja ilmastonäkökulmat huomioon ottavia. Myös asumisen laatua ja turvallisuutta voidaan parantaa teknologian avulla, joka mahdollistaa esimerkiksi henkilön terveyden ja hyvinvoinnin tai sisäilman laadun seuraamisen. Jotta teknologiaa voidaan hyödyntää onnistuneesti ja tehokkaasti, on tärkeää huomioida teknisten ratkaisujen toteuttaminen jo suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa.

Hankkeen aikana rakennetaan virtuaalinen 3D-malli ja fyysinen konseptitalo, jota voidaan hyödyntää asuntorakentamisen opetuksessa, sekä tutkimuksen ja kehityksen LivingLab ympäristönä myös tulevaisuudessa. Asumisen viihtyvyyttä, ekologisuutta, taloudellisuutta ja turvallisuutta parannetaan älykkäillä teknologisilla ratkaisuilla, joiden suunnittelu ja toteutus tuodaan osaksi koko rakennusprojektia aina suunnittelusta käyttöönottovaiheeseen. Hankkeen tuloksena syntyy arvokasta tietoa, jota voivat hyödyntää muun muassa rakennuttajat ja tutkimusorganisaatiot.

Kpedu. Centria. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Keski-Pohjanmaan liitto. Euroopan unionin osarahoittama.

Lisätietoja

Markku Hartikainen

TKI-asiantuntija