Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo ELY-keskuksen logo

AMKista työelämään

Hankkeen avulla vahvistetaan opetuksen ja työelämän välistä yhteistyötä sekä edistetään ja nopeutetaan opiskelijoiden sujuvaa työelämään siirtymistä opintojen päätyttyä.

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 01.03.2017 – 31.12.2019

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa / Pohjanmaa / Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Projektipäällikkö: Helena Åkerlund

Taustaa

Hankkeen avulla vahvistetaan opetuksen ja työelämän välistä yhteistyötä sekä edistetään ja nopeutetaan opiskelijoiden sujuvaa työelämään siirtymistä opintojen päätyttyä.

Työelämän tulee olla tietoinen ammattikorkeakoulun työharjoittelulle asetetuista osaamistavoitteista ja ammattikorkeakoulun tulee olla tietoinen millaisia odotuksia ja tavoitteita työelämästä asetetaan harjoittelulle.

Työelämän ja ammattikorkeakoulun tavoitteita yhteen sovittamalla sekä opiskelijan uraohjausta ja työharjoittelun ohjausta sekä ohjausmalleja kehittämällä voidaan edistää yksilön osaamisen kehittymistä ja työelämän tarpeita vastaavan osaavan työvoiman saantia Centria-ammattikorkeakoulun toiminta-alueella.

Keskeisenä tavoitteena on harjoittelukäytänteitä kehittämällä kohottaa harjoittelun laatua ja osuvuutta, jolloin opiskelijat työllistyvät entistä selkeämmin omalle koulutusalalleen ja koulutustaan vastaaviin tehtäviin.

 • Centria-ammattikorkeakoulun opetuksen työelämäkumppanuuksien vahvistaminen.
 • Laadukas työharjoittelu.
 • Opinnoista valmistumisen sekä työllistymisen edistäminen.
 • Ulkomaalaisten opiskelijoiden tarpeiden huomioiminen: harjoittelulle asetetut osaamistavoitteet ja harjoittelupaikkojen, -tehtävien saaminen tai luominen.
 • Työelämäohjaajien perehdyttäminen.
 • Asiantuntijavaihtoon kannustaminen.
 • Harjoittelun kytkeminen  tiiviimmin muuhun oppimiseen.
 • Arviointityökalun luominen harjoittelun laadun arviointiin.
 • Työkalun/menetelmän kehittäminen työelämäkumppanuuksien ylläpitoon.

Tilannekartoitus harjoittelun käytänteistäKartoitus ulkomaalaisten opiskelijoiden harjoittelun esteistä ja benchmarkkaus muiden ammattikorkeakoulujen toimintatavoistaKehittämisalueiden tunnistaminenKehittämistoimien suunnittelu kartoituksen tulosten pohjaltaKehittämistyö ja mallien testausProsessien mallintaminen sekä toimenpiteitä Centrian tki-toiminnan ja opetuksen lähentämiseksi

 • Työelämäkumppanuuksien vahvistaminen ja uusien kontaktien hankkiminen sekä yhteistyösopimusten laatiminen
 • Laadukkaan harjoitteluprosessin mallintaminen ja ohjeistus
 • Opiskelijoiden työelämävalmennus
 • Ympärivuotisen pajatoimintamallin kehittäminen
 • Toimeksiantoja työelämästä, oikeita työelämän tehtäviä pajatoimintaan
 • Toimintamallin luominen siihen, kuinka kesken opintojaan työelämään siirtyneet voivat suorittaa tutkinnon loppuun: työelämä tiiviisti mukaan työn opinnollistamisprosessiin ja opinnollistamiseen tarvittavien tukitoimien mallintaminen ja vakiinnuttaminen
 • Opettajien, tki-henkilöstön sekä työelämäohjaajien valmennus

Asta Aikkila-Vatanen, hanketoimija, työelämävalmennus

Tuula Hohenthal, hanketoimija

Helinä Moilanen, hanketoimija, opinto-ohjaus

Kalle Myllykangas, hanketoimija, tekniikka ja liiketalous

Sakari Männistö, hanketoimija, IT

Laura Rahikka, hanketoimija, kemia


Ota yhteyttä

Helena Åkerlund

Tuntiopettaja (sivutoiminen)

+358505210906

Kokkola