Siirry sisältöön
Euroopan aluekehitysrahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo

Analyysiympäristö biomassojen karakterisointiin

Erilaiset biomassat tulevat olemaan yhä merkittävämmässä roolissa uusiutumattomien raaka-aineiden korvaajina ja uuden liiketoiminnan mahdollistajina.

Toimiala: Kemia ja biotalous

Projektin kesto: 01.11.2018 – 31.12.2020

Toiminta-alue: Kansallinen

Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Projektipäällikkö: Jani Rättyä

Erilaiset biomassat tulevat olemaan yhä merkittävämmässä roolissa uusiutumattomien raaka-aineiden korvaajina ja uuden liiketoiminnan mahdollistajina. Hankkeen tuloksena luodaan analyysi- ja palveluympäristö palvelemaan biomassoja tuottavia ja jalostavia yrityksiä. Hankkeessa toteutetaan investointeja biomassojen arvoaineiden analytiikkaan ja karakterisointiin sekä näytteenkäsittelyyn liittyen. Tehtävien ínvestointien avulla tuetaan uuden liiketoiminnan muodostumista ja mahdollistetaan nykyisten pk-yritysten toiminnan kehittyminen siten että, yrityksillä on kyky tuottaa korkeamman jalostusasteen tuotteita.

EU-ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kokonaisbudjetti: 405 000€


Ota yhteyttä

Jani Rättyä

Palvelupäällikkö