Siirry sisältöön
Interrege Aurora. Co-funded by the European Union. ANSEL.

ANSEL – ACCESS THE NORTH WITH THE SPEED OF LIGHT

Maantieteelliset rajat ylittävä ANSEL-projekti pyrkii parantamaan kulttuurin ja koulutuksen saavutettavuutta harvaan asutuilla alueilla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Projekti pyrkii etsimään ratkaisuja alueellisiin haasteisiin, kuten pitkiin välimatkoihin ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen haja-asutusalueilla. Projekti edistää innovatiivisia yhteistyömuotoja organisaatioiden, kulttuuri- ja luovanalan ammattilaisten ja verkko-operaattoreiden välillä, jotka etsivät uusia mahdollisuuksia kulttuurin digitalisoinnille. Projekti pyrkii tehostamaan rajat ylittävää yhteistyötä napapiirin alueella ja testaamaan uusia ratkaisuja digitalisaation hyödyntämiseksi kulttuurialalla tavoitteenaan tuottaa uusia ja kiinnostavia tuloksia.

Toimiala: Digitalisaatio

Projektin kesto: 1.2.2024-9.10.2026

Toiminta-alue: Kansainvälinen

Rahoittajat: Interreg Aurora. Lapin liitto.

Budjetti: 1 488 056 € (EU 967 237 €)

Projektipäällikkö: Taina Tossavainen

Digitalisaatio vaikuttaa taiteilijoiden toimintaedellytyksiin, kulttuurin kuluttajien käyttäytymiseen ja kansalliseen kulttuuripolitiikkaan rajattomassa digitaalisessa todellisuudessa. Nopeiden tietoliikenneyhteyksien kehitys on mahdollistanut opiskelun ja oman ammatin harjoittamisen asuinpaikasta riippumatta. ANSEL-projektia edeltävässä Innovative Rooms -projektissa tehdyssä kyselyssä havaittiin kasvava tarve uudenlaiselle yhteistyölle kulttuurialalla, sekä taidekeskusten ja verkko-operaattoreiden välillä. Digitalisaatio voi auttaa alentamaan kustannuksia musiikin ja esittävän taiteen etäyhteistyön avulla sekä parantaa kulttuurin ja kulttuurikasvatuksen saavutettavuutta, esimerkiksi yhdistämällä muusikot ja musiikkikoulut toisiinsa, parantamalla teknologian saatavuutta ja hyödynnettävyyttä saamenkielisen musiikin, käsityön ja kielten opetuksessa harvaan asutuilla ja laajoilla alueilla, luomalla vuorovaikutteisia tiloja, sekä mahdollistaa uusien liiketoimintamallien kehittämisen luovalla alalla ja vertaistuen tarjoamisen kulttuuri- ja luovanalan ammattilaisille.

Maiden rajat ylittävää yhteistyötä tarvitaan projektin tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseksi. Pitkien etäisyyksien takia naapurimaan kulttuuritoiminta voi olla helpommin saavutettavissa joidenkin Suomen ja Ruotsin pohjoisten paikkakuntien asukkaille, verrattuna kotimaiseen kulttuuritoimintaan. Pitkien etäisyyksien tuomien yhteisten haasteiden vuoksi tarvitaan yhteistyötä lähimpien naapurien kesken, mikä mahdollistaa toisen kulttuuri-, koulutus- ja tutkimusresurssien hyödyntämisen. Yksikään alue ei pysty taloudellisesti ylläpitämään kaikkia tarvittavia resursseja. ANSEL-hankkeessa napapiirin projektipartnerit yhdistävät erilaiset musiikin koulutusmahdollisuutensa, teatterilavansa, tutkimustietonsa ja tutkimustilansa, sekä esittävän taiteen asiantuntemuksensa kaikille yhteiseksi kokonaisuudeksi.

Lead Partner EU
Centria-ammattikorkeakoulu Oy (Centria University of Applied Sciences)

Lead Partner Norway
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (The Music Conservatory at The University of Tromsø)

Project partner
Lestijärven kunta (Kaustinen sub-region)
Riksteatern
Sundsvalls kommun (Sundsvalls municipality)
Oulun kaupunki (The City of Oulu with the Oulu Symphony Orchestra, the Oulu Conservatory, Oulu Theatre)
Sámi High School and Reindeer Husbandry School (De samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino)

Noudatamme seuraavia kestävän kehityksen periaatteita:

Sustainable development goals

Lisätietoja:

Taina Tossavainen

TKI-asiantuntija

+358504359764

Kokkola