Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo ELY-keskuksen logo

AppSim – Soveltava simulaatiopedagogiikka, digitaalisuus ja palvelumuotoilu osaamisen kehittäjinä

Tässä hankkeessa haetaan uusia digitaalisiin toimintaympäristöihin pohjautuvia toimintamalleja opetuksen, tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä työelämän väliseen kolmikantayhteistyöhön

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 1.2.2016 – 31.1.2019

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Projektipäällikkö: Johanna Hautamäki

Taustaa

Tässä hankkeessa haetaan uusia digitaalisiin toimintaympäristöihin pohjautuvia toimintamalleja opetuksen, tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä työelämän väliseen kolmikantayhteistyöhön. Osaamista kehitetään työelämäkumppaneiden kanssa muodostetussa Living Lab verkostossa. Tavoitteena on palvelumuotoilun avulla löytää uusia toimintatapoja, kehittää uusia oppimismenetelmiä ja oppimisympäristöjä etenkin simulaatiopedagogiikkaa, digitaalisuutta ja pelillisyyttä hyödyntäen. Kehitettyä uutta osaamista hyödynnetään alueen kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun kehittämiseen ja edelleen alueellisen osaamistason nostamiseen.


Palvelumuotoiluosaamisen ja digitaalisuuden edistämiseksi Centrialla on kehitetty simulaatioympäristö ja ryhmätyöskentelytila SILMU-labra. SILMU mahdollistaa palveluideoiden ja tilanteiden esittämisen kuvaa ja ääntä yhdistellen nopeaa kokeilemista ja kehittämistä varten. Hankkeen aikana SILMU-labran rinnalle kehitetään simulaatiopedagogista osaamista vahvistamaan sote-alan tarpeisiin perustuvaa uutta poikkitieteellistä simulaatiopedagogiikkaa sekä konseptia sitä tukevasta toimintaympäristöstä.

Toteutusaika: 1.2.2016 – 31.1.2019
Kustannusarvio: 385 175 €

Hankeen päärahoittaja on Euroopan Unioni, Euroopan sosiaalirahasto. ESR ja valtion rahoituksen hankkeelle on myöntänyt Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

AppSim hankkeessa haetaan uusia digitaalisiin toimintaympäristöihin pohjautuvia toimintamalleja opetuksen, TKI-toiminnan sekä työelämän väliseen kolmikantayhteistyöhön. Hankkeen Living Lab toiminta on kokeilualustana osaamisen ja pedagogiikan kehittämiseen tähtääville erilaisille kokeiluille. Tavoitteena on palvelumuotoilun avulla löytää uusia toimintatapoja, kehittää uusia oppimismenetelmiä sekä oppimisympäristöjä, simulaatiopedagogiikkaa, digitaalisuutta ja pelillisyyttä hyödyntäen.

Osaamisen kehittämisen vaiheet AppSim hankkeessa:

1. Vaihe: Kokeileva kehittäminen, työelämän¿caset¿Living¿Lab¿toiminnassa

2. Vaihe: Kehitetyn osaamisen käytäntöön soveltaminen ja testaus, pilotointeja pedagogisista malleista ja koulutussisällöistä

3. Vaihe: Tulosten jakaminen

Kokeilevan kehittämisen iteroiva prosessi

Muut yhteystiedot:

Tarja Mäkitalo
kehittämispäällikkö, sote
tarja.makitalo@centria.fi
p. 040 808 5109

Hankkeessa mukana viisi työelämäkumppania:

– Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj

– Kokkolan Energia Oy

– ProAgria Keski-Pohjanmaa 

– K.H.Renlundin museo

– Hoivakoti Majakka Oy


Ota yhteyttä

Johanna Hautamäki

TKI-asiantuntija