Siirry sisältöön
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 logo

Arvopilotti – kohti luonnonraaka-aineiden arvoketjujen pilotointia

Hankkeessa kartoitetaan luonnon raaka-aineita, joiden pohjalta on perusteltua lähteä kehittämään jo toimivien yritysten kasvua ja näin kehittää uutta luonnontuotealan liiketoimintaa Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle.

Toimiala: Kemia ja biotalous

Projektin kesto: 01.08.2016 – 31.12.2017

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa / Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Maaseuturahasto, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014- 2020

Projektipäällikkö: Leena Favén

Luonnon raaka-aineiden arvoketjujen pilotointi

Syksyllä 2016 alkaneen Arvopilotti-hankkeen tavoitteena on luoda pohjaa luonnon raaka-aineiden arvoketjujen pilotointia varten. Hankkeessa kartoitetaan luonnon raaka-aineita, joiden pohjalta on perusteltua lähteä kehittämään jo toimivien yritysten kasvua ja näin kehittää uutta luonnontuotealan liiketoimintaa Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on lisätä metsänomistajien ja viljelijöiden, jatkojalostajien sekä jakelijoiden keskuudessa tietoisuutta suomalaisen luonnontuotealan luomista mahdollisuuksista. Keskiössä ovat maaseudun elinkeinojen kehittäminen, uusien yritysten syntyminen ja olemassa olevien yritysten kasvu sekä kohderyhmän toimijoiden yhteistyöhön aktivoiminen.  Pitkän tähtäimen tavoitteena on entisestään lisätä arvoketjun eri vaiheissa toimivien tahojen yhteistyötä sekä rakentaa, pilotoida ja käyttöönottaa toimintamalleja esimerkiksi yhteisistä tiloista ja laitteista. Näiden avulla pyritään minimoimaan toimialan tunnettuja pullonkauloja ja luomaan edellytyksiä luonnontuotealan yritysten syntymiselle sekä yritysten kasvulle ja kansainvälistymiselle. Jo hankkeen alkuvaiheessa on käynyt selväksi, että erityisesti metsänomistajilla on kiinnostusta sekä raaka-ainetuotantoon että yritys-/osuuskuntamalliseen toimintaan.

Luonnontuotteet ovat megatrendi maailmalla

Maailmalla hyvinvointituotteiden, mm. ruuan ja kosmetiikan kysynnän vuosikasvu voi olla kymmeniä prosentteja. Kuluttajien terveysajattelu ja sairauksia ehkäisevien terveysvaikutteisten tuotteiden kysyntä on kasvussa myös Suomessa. Alan kehittäminen luo merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulle, kun olemassa olevia ja aiemmin käyttämättä jääneitä luonnon raaka-aineita hyödynnetään paikallisesti ja niistä jalostetaan uusia tuotteita kotimaan ja vientimarkkinoille.

Hankkeen koordinaattori ja kumppanit: Centria ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus, Metsäkeskus.

Toteutusaika: 1.8.2016 – 31.12.2017

Päärahoittaja: Maaseuturahasto, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014- 2020

Yhteistyössä


Ota yhteyttä

Leena Favén

TKI-koordinaattori