Siirry sisältöön
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto logo

AURA – Luonnostaan nouseva Pohjanmaa – Livskraft från den Österbottniska naturen

Tavoitteina ovat eri toimijoiden tietoisuuden lisääminen luonto- ja maatila-avusteisista hyvinvointipalveluista.

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 2016 – 2019

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa / Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

https://www.gcfinland.fi/kehittaminen/hanke-esittelyt/hankkeet/aura-luonnostaan-nouseva-pohjanmaa—livskraft-fran-den-osterbottniska-naturen/

Projektipäällikkö: Lena Enlund

Taustaa

Green Care- ja Farm education -kehittämishankkeen tavoitteina ovat eri toimijoiden tietoisuuden lisääminen luonto- ja maatila-avusteisista hyvinvointipalveluista, paikallisten esimerkkien lisääminen, alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen sekä uusien kontaktipintojen rakentaminen asiakkaiden ja palveluntarjoajien välille. Hankkeessa kehitetään paikallisiin olosuhteisiin soveltuvia palvelumalleja sekä tuotetaan toiminnan käynnistämistä ja kehittämistä tukeva virtuaalinen työkalupakki. Pilotointien rinnalla kehitettävän Merenkurkun Blue Care –konseptin kautta pyritään luomaan uusia saaristoalueen ainutlaatuiseen luontoon, kulttuuriin, osaamiseen sekä asiakkaiden tarpeisiin perustuvia hyvinvointipalveluja, jotka hyödyntävät erityisesti vesiympäristöjä. Hankkeen tutkimusosiossa tutkitaan Green Care –toiminnan edellytyksiä muuttuvassa sote-rakenteessa. Kaikki hankkeen osiot toteutetaan kaksikielisinä. 

Hankkeen pääsivut:

MARTTA YLILAURI & ANJA YLI-VIIKARI, 2019. 
Kohti luonnollista hyvinvointia.  Näkökulmia luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen

Julkaisu on toimitettu Luonnostaan nouseva Pohjanmaa -hankkeen puitteissa ja julkaistu yhteistyössä valtakunnallisen Maaseudun hyvinvointiyrittäjyyden koordinaatiohankkeen (HyvinVoi -koordinaatio) ja Luonto voimaksi Kainuussa -hankkeen kanssa.

Heini Kippo, 2017. 
GREEN CARE -TOIMINTA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN HOIDOSSA JA KUNTOUTUKSESSA. 
Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU

Anja Yli-Viikari
029 532 6662
anja.yli-viikari@luke.fi

Lena Enlund
044 725 0594
lena.enlund@centria.fi


Yhteistyössä