Siirry sisältöön
Europeiska socialfonden 2014-2020 logga Hävkraft från EU 2014-2020 logo

Aura – Utbildningsmodul inom naturbaserad vård och pedagogik

En första svenskspråkig utbildningsmodul inom Green Care (grön omsorg), naturbaserad vård och pedagogik utarbetas i Österbotten. Avsikten är att öka och utveckla den österbottniska kompetensen av hälsofrämjande natur- och djurbaserade metoder samt lär på landet-pedagogik.

Toimiala: Opetuksen hankkeet

Projektin kesto: 15.01.2016 – 31.12.2017

Toiminta-alue: Pohjanmaa

Rahoittajat: Europeiska socialfonden

Projektipäällikkö: Lena Enlund

Kompetens inom Green care utvecklas i svensk-Österbotten

En första svenskspråkig utbildningsmodul inom Green Care (grön omsorg), naturbaserad vård och pedagogik utarbetas i Österbotten. Avsikten är att öka och utveckla den österbottniska kompetensen av hälsofrämjande natur- och djurbaserade metoder samt lär på landet-pedagogik.

Projektets målsättning är att utveckla en första svenskspråkig utbildningsmodul inom Green care och naturbaserad pedagogik i Österbotten. Naturbaserad vård (Green care) och pedagogik (Farm education) är redan väletablerade tjänsteformer för landsbygdsföretagande i övriga Norden. Blue care är ett nytt koncept, som utnyttjar kustens och skärgårdens natur, och kommer i detta projekt att inkluderas under Green care (Grön omsorg) och Farm education.
Särskilt inom Green care består kunderna av aktörer inom social- och hälsovården och privata personer som köper förebyggande och rehabiliterande natur- och landsbygdsstödda tjänster av företagare. Kunderna inom Farm education är framför allt skolor och daghem som köper tjänster i enlighet med läroplanen och pedagogiska kriterier.

Projektets målsättning är att förbättra deltagarnas färdigheter att ta i bruk en social innovation.
En väsentlig del av filosofin och tanken bakom Green care är miljömedvetenhet och utveckling av den lokala näringsstrukturen med hjälp av lokala resurser för att skapa nya former av sysselsättning.

Deltagarna i utbildningsmodulen får en grundläggande kompetens i att agera inom området och där efter möjlighet att specialisera sig vidare på annat håll. Modulens kurser uppbyggs mångvetenskapligt och smidigt. Digitala verktyg och läromaterial kommer även att utnyttjas och varefter de digitala läromedlen kan utnyttjas på nationell nivå inom svenskspråkiga eller tvåspråkiga områden.

Utbildningsmodulen (15 sp) riktar sig till arbetslivets behov och i form av skräddarsydd utbildning till ett flertal olika aktörer, t.ex. nuvarande och potentiella Green care-företagare, utbildare, social- och hälsovårdspersonal, och rådgivare.
Modulens närstudier kommer att ordnas i Vasa- och Jakobstadstrakten under vårterminen 2017 och höstterminen 2017.

Deltagandet är gratis.

Utbildningsmodulen utvecklas under åren 2016-2017 av Centria yrkeshögskola, Naturresursinstitutet och Vasa Universitet/Lévon institutet.

Verksamhet

Nätverksmöten och informationsträffar kommer att ordnas för potentiella deltagare och övriga aktörer som kan ha ett intresse av ämnet.

Utbildningsmodulen kurser motsvarar totalt 15 studiepoäng och riktar sig till arbetslivets behov och i form av skräddarsydd utbildning till ett flertal olika aktörer, t.ex. potentiella Green care-företagare, utbildare, social- och hälsovårdspersonal, och rådgivare.

Kurserna är estimerade att börja i februari under vårterminen 2017

Modulen består av följande kurser:
Grunderna i naturbaserad vård (Green Care, 10 sp)
– Introduktion till Green Care verksamheten
– Affärsverksamhet och kompetens om fältet Grunderna om metoderna inom Green Care
– Djurassisterad verksamhet
– Trädgårdsassisterad verksamhet och verksamhet inom grönområden
– Naturassisterad verksamhet (inkl. lantgård, skog, skärgård, hav, äventyrspedagogik)

Pedagogiska metoder: Lär på landet (Farm Education, 5 sp)
– Grunderna för outdoor lärande
– Lantgård som pedagogisk miljö
– Lär på landet


Kontakt

Lena Enlund

Lehtori (hoitotyö) / TKI-asiantuntija