Siirry sisältöön
Euroopan aluekehitysrahasto 2007-2013 logo Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 logo
Keski-Pohjanmaan liitto logo

Chemplant -koetehdas

Chemplant on kemian koetehdas, joka tarjoaa yrityksille ainutlaatuiset puitteet vaativaan TK-toimintaan.

Toimiala: Kemia ja biotalous

Projektin kesto: 2012 – 2013

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto, Keski-Pohjanmaan liitto

Projektipäällikkö: Risto Puskala

Ainutlaatuinen kemian koetehdas

Chemplant on kemian koetehdas, joka tarjoaa yrityksille ainutlaatuiset puitteet vaativaan TK-toimintaan. Sen lisäksi koetehdas palvelee korkeatasoisena oppimisympäristönä.

Koetehtaan toiminnallisena ytimenä ovat kaksi pilot-mittakaavan reaktoria. Koetehdasta palvelee laboratorioympäristö, joka mahdollistaa laboratoriomittakaavassa tehtävät kokeet ennen varsinaista pilotointia. 

Centria ammatikorkeakoulun ja alueen yliopistojen korkeatasoisten asiantuntijoiden ansiosta koetehdasympäristö tarjoaa yrityksille vahvaa käytännön asiantuntijuutta sekä teoreettista osaamista kilpailukykyiseen hintaan.Yrityksillä on lisäksi käytössään pilot-ympäristössä palvelun tuottajan järjestämä käytännön tuki.

Tutkimusta eri skaaloissa

Chemplant-koetehtaassa voidaan tutkia esimerkiksi sekoitus- ja saostusilmiöitä, aineensiirtoon liittyviä ilmiöitä sekä mekaanisia prosesseja. Chemplant mahdollistaa ilmiöiden ja prosessien tutkimisen eri skaaloissa alkaen laboratorioympäristöstä aina koetehdasmittakaavaan.

Koetehtaan toimintaa tukee kattava laboratorioympäristö, missä voidaan seurata prosessin kulkua sen eri vaiheissa. Laboratorioympäristö tuo lisäarvoa erityisesti tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Pilotista laboratorioon

Kemian koetehdas Chemplant on kokonaisuus, joka palvelee yritysten monipuolista ja vaativaa tutkimus- ja kehitystoimintaa. Koetehtaan toiminnallisena ytimenä ovat kaksi pilot-mittakaavan reaktoria. Koetehdasta palvelee laboratorioympäristö, joka mahdollistaa laboratoriomittakaavassa tehtävät kokeet ennen varsinaista pilotointia.

Sen jälkeen kun kemiallisten ilmiöiden toimivuus on tutkittu laboratoriomittakaavassa, kokeita voidaan jatkaa tarvittaessa Chemplant-koetehdasmittakaavassa. Koetehdasmittakaavasta on mahdollista edetä ilmiöiden ja prosessien eri vaiheiden skaalaamiseen aina tehdasmittakaavaan.

Centria ammatikorkeakoulun ja alueen yliopistojen korkeatasoisten asiantuntijoiden ansiosta koetehdasympäristö tarjoaa yrityksille vahvaa käytännön asiantuntijuutta sekä teoreettista osaamista kilpailukykyiseen hintaan.Yrityksillä on käytössään pilot-ympäristössä palvelun tuottajan järjestämä käytännön tuki.

Sen lisäksi, että Chemplant toimii laadukkaana tutkintoon johtavan koulutuksen oppimisympäristönä, se palvelee yritysten erilaisia koulutus- ja kehittämistarpeita.

Laboratorioympäristössä korkeatasoista kehitystyötä

Laboratorioympäristö on kehitetty tukemaan Chemplant-kokonaisuutta, ja pilotointia edeltävät aina laboratoriomittakaavan kokeet. Laboratoriomittakaavassa voidaan tutkia ja mitata kemiallisia ilmiöitä sekä seurata analytiikan avulla prosessin kulkua. Sen lisäksi laboratorioympäristössä voidaan seurata pilot-vaiheen ilmiöitä.

Chemplant tarjoaa puitteet korkeatasoiselle, tehdasmaiselle oppimisympäristölle. Koetehtaan ansiosta tutkimus- ja kehitystoiminta tulee konkreettisella tavalla osaksi opiskelijan oppimisprosessia.

Entistä monipuolisempi Chemplant

Kemian koetehdas Chemplant on laajentunut viimeisen vuoden aikana aikaisempaa monipuolisemmaksi kokonaisuudeksi. – Pilottiin on asennettu sekoitusreaktori, ja kakkosvaiheessa pilotin ympärille on lisäksi luotu koetehtaan toimintaa tukeva laboratorioympäristö. Tämän ansiosta Chemplant tarjoaa uusia ja monipuolisia mahdollisuuksia oppimisympäristönä. – Sen lisäksi yrityksillä on käytössään lisäelementtejä koeajoihinsa, koska uuden sekoitusreaktorin myötä kaikkia ajoja ei esimerkiksi tarvitse ajaa vain yhdessä reaktorissa. Laboratorioympäristö tukee erityisesti tutkimus- ja kehitystoimintaa, kertoo projektipäällikkö Risto Puskala. Täydessä käytössä vuoden lopulla Hänen mukaansa tärkeä osa teoreettista osaamista on tiivis yhteistyö esimerkiksi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja alueen muiden kemian osaajien kanssa. Centrialla on Chemplantissa teoreettisen osaamisen lisäksi vahva operatiivisen toimijan rooli. Pilotin päälaitteet toimitettiin keväällä 2012, ja niiden asennustyö on parhaillaan menossa. Testaukset ja koeajot käynnistyvät myöhemmin syksyllä, ja täysimittaisessa opetus- sekä t&k-käytössä Chemplant on Puskalan mukaan vielä tämän vuoden puolella. Chemplantin laboratorioympäristö otettiin käyttöön jo aikaisemmin tänä vuonna.


Ota yhteyttä

Heidi Kanala-Salminen

TKI-päällikkö