Siirry sisältöön
Opetus- ja kulttuuriministeriö logo

CIRCLE – Chemistry for Circular Economy

Toimiala: Kemia ja biotalous

Projektin kesto: 1.11.2020 – 31.5.2024

Toiminta-alue: Kansallinen / Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Projektipäällikkö: Tero Tuuttila

CIRCLE – Chemistry for Circular Economy -hankkeen tavoitteena on vahvistaa Centrian kemia ja biotalous -painoalan TKI-toiminnan vaikuttavuutta ja laatua. Tavoitteena on mm. alueen elinkeinoelämän kannalta tärkeiden kehitysalueiden tunnistaminen, osaamisen ja kansainvälisyyden lisääminen verkostoitumisen ja hankkeiden avulla sekä TKI-infrastruktuurin ylläpito ja kehittäminen. Hankkeessa tehtävillä toimenpiteillä tuetaan alueen elinkeinoelämää ja vahvistetaan Centrian asemaa alueen tutkimus- ja kehitystoimijana kemian ja kiertotalouden alalla.

Lisätietoja

Tero Tuuttila

TKI-koordinaattori