Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan liitto logo

COMEA

COMEA – Connecting to international markets and R&D of wellness and medical technology after COVID-19 (Co-med&well) -hankkeessa luodaan alueelle kokonaisvaltainen hyvinvointi- ja terveysteknologian TKI-toiminnan kehityssuunnitelma.

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 1.1.2023-31.12.2023

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Keski-Pohjanmaan liitto (AKKE)

Projektipäällikkö: Heidi Hintsala

Hanke on päättynyt, lämpimät kiitokset yhteistyökumppaneillemme osallistumisestanne!

The aim of the AKKE-funded (Supporting the regions’ sustainable growth and vitality) COMEA project is to clarify the good practices and pitfalls related to Centria HealthLab’s operation (wellbeing and health technology development in the region) by means of benchmarking. On the basis of the information collected through the needs assessment prepared with the network and systematic benchmarking, as well as on the basis of previous development work, development processes can be initiated in accordance with the priorities of smart specialization for the benefit of the region.

Click here and read more.

Hankkeen tavoitteena on Centria HealthLabin toimintaan (alueen hyvinvointi- ja terveysteknologiakehittämiseen) liittyvien hyvien käytäntöjen ja sudenkuoppien selvitys benchmarkingin avulla. Verkoston kanssa laaditun tarveselvityksen ja systemaattisen benchmarkingin kautta kerätyn tiedon, sekä aiemman kehitystyön pohjalta voidaan käynnistää älykkään erikoistumisen painopisteiden mukaisia kehittämisprosesseja alueen hyväksi. 

Hankkeen tuloksena Keski-Pohjanmaan alueen hyvinvointi- ja terveysteknologian verkostoyhteistyö on vahvistunut ja Centria HealthLab tunnistetaan vahvana TKI-toimijana ja verkostotyön koordinaattorina. Pystymme paremmin tukemaan alueen TKI- toimintaa, teknologiayrityksiä ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia. Hankkeessa luodaan alueelle kokonaisvaltainen hyvinvointi- ja terveysteknologian TKI-toiminnan kehityssuunnitelma, jonka toteuttaminen voi tapahtua useana hankkeena tai hankekokonaisuutena. 

Keski-Pohjanmaalla on tavoitteena lisätä yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä vahvistaa hyvinvointia maakunnan vahvuuksiin perustuvan elinkeinotoiminnan kautta. Yrityksiä aktivoidaan kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä liiketoiminnan ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen. Yritysten kansainvälistä verkostoitumista sekä vientiä ja vienti- ja verkostoitumisosaamista vahvistetaan edelleen. COMEA-hankkeessa edistetään alueellisen hyvinvointi- ja terveysteknologiatoimijaverkoston keskinäistä yhteistyötä sekä kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. Hanke vahvistaa digitaalisuuteen, robotiikkaan ja sähköisiin ratkaisuihin perustuvien terveyspalveluiden TKI-toimintaa sekä kansallisia ja kansainvälisiä alan kehittäjätoimijioiden välisiä yhteyksiä Keski-Pohjanmaalla. 

Vahvalla verkostoitumisella alueen sisällä ja alueen ulkopuolella niin kansallisesti kuin kansainvälisesti vahvistetaan Keski-Pohjanmaan alueen TKI-osaamista ja vaikuttavuutta. Positiivinen vahvistaminen ja uusien kehityspolkujen löytäminen tapahtuu hyvin koordinoidulla ja osallistavalla yhteistyöllä. Keski-Pohjanmaalla toimivassa RoboSote-hankkeessa on luotu alueellinen monitoimijainen hyvinvointi- ja terveysteknologian innovaatioverkosto Centria HealthLab.  

Hankkeessa vahvistetaan entisestään hyvinvointi- ja terveysteknologian ympärillä toimivaa ekosysteemiä ja etsitään ratkaisuja, joista kaikki hyötyvät.  

Comea Tulevaisuus työpaja 24.11.2023
Comea Tulevaisuus työpaja 24.11.2023

Tervetuloa suunnittelemaan alueen sotetulevaisuutta ja kuulemaan benchmarking-vierailuijemme havaintoja!

COMEA-hanke järjestää työpajan hyvinvointi- ja terveystoimijaverkostolle Centria-ammattikorkeakoululla Kokkolassa 24.11.2023 klo 9-12.

Suunnitellaan yhdessä Keski-Pohjanmaan hyvinvointi- ja terveysteknologiaverkoston tulevaisuutta ja toimintaa. Kerromme myös benchmarking-vierailujen opituista hyvistä käytännöistä.

Tarjoamme osallistujille lounaan ja iltapäiväkahvin, joten ilmoittauduthan mukaan 13.11. mennessä: Ilmoittaudu tästä!

Kutsu

Tervetuloa suunnittelemaan yhdessä kanssamme, miltä alueen sotetulevaisuus näyttää!

COMEA-hanke järjestää alkukesän työpajan hyvinvointi- ja terveystoimijaverkostolle Villa Elbassa Kokkolassa 1.6.2023 klo 12-15.

Ohjelmassa on mukavaa yhdessäoloa samanhenkisten toimijoiden kanssa ja työstämme samalla suunnitelmaa siitä, miten Centria HealthLab voisi parhaiten tukea Keski-Pohjanmaan sote-alaa.

Tarjoamme osallistujille lounaan ja iltapäiväkahvin, joten ilmoittauduthan mukaan 22.5. mennessä: Ilmoittaudu tästä!

Keski-Pohjanmaan hyvinvointi- ja terveysteknologian TKI-toiminnan kehityssuunnitelma on luotu COMEA-hankkeessa, jossa Centria Healthlab kokosi yhteen alueen hyvinvointi- ja terveysteknologiatoimijat. Kehityssuunnitelma antaa suuntamerkit Centria HealthLab verkoston tulevalle toiminnalle. 

Centria HealthLab ekosysteemi on Keski-Pohjanmaan terveys- ja hyvinvointialan toimijoita yhdistävä kehittämisen keskus ja verkosto. Ekosysteemiin kuuluu: teknologiaa ja palveluja tuottavat alueen yritykset, alueen sotepalveluja tuottavat yritykset ja organisaatiot, alueen opetus-, tutkimus- ja kehittämisyksiköt, kuntatoimijat, laitevalmistajat ja -edustajat, Fimea, notified bodies, MDS konsulttiyritykset, järjestöt, yhdistykset, loppukäyttäjät, kansalliset ja kansainväliset verkostot, rahoittajat ja media. 

Centria HealthLabin vahvuuksia ovat alueen pieni koko, minkä takia tunnemme toisemme. Digitaaliset palvelut ja teknologiaa hyödyntävä kuntoutusosaaminen. 

Tavoitteeksi asetettiin toimijoiden vahvuuksien ja ydinosaamisen esiin tuominen. Resurssien käytön järkeistäminen yhteistyön avulla. Etäpalveluiden kehittäminen ja käyttöasteen nostaminen sekä osallisuuden edistäminen. 

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Tapahtumien järjestäminen koko maakunnan alueella. Benchmarkkaus oman maakunnan sisällä. Koordinoitua yhteistyötä hyvinvointialueen, yritysten ja kuntapäättäjien välillä. 

Jatkuvuus varmistetaan kutsumalla verkosto mukaan hankeideointiin ja valmisteluun.  

Verkostosta esille nousseita esimerkkejä kehittämisteemoista: itsenäisen asumisen tuki, teknologia kuntoutuksen tukena, osallisuuden edistäminen, yksinäisyyden ja syrjäytymisen vähentäminen ja etä- ja digipalveluiden kehittäminen ja käytön edistäminen. 

Viestintään liittyvät toiveet: yhteinen uutiskirje ja tapahtumakalenteri, viestinnässä ja toiminnassa huomioidaan koko maakunta ja viestitään monikanavaisesti.

Benchmarking

Lue hankkeen benchmarkauskierroksella tehtyjä havaintoja alla olevasta yhteenvedosta (pdf-tiedosto aukeaa klikkaamalla kuvaa).

Benchmarking kansi

Ota yhteyttä

Heidi Hintsala

TKI-koordinaattori