Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan liitto logo

COMEA

COMEA – Connecting to international markets and R&D of wellness and medical technology after COVID-19 (Co-med&well) -hankkeessa luodaan alueelle kokonaisvaltainen hyvinvointi- ja terveysteknologian TKI-toiminnan kehityssuunnitelma.

Toimiala: Yrittäjyys ja hyvinvointi

Projektin kesto: 1.1.2023-31.12.2023

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Keski-Pohjanmaan liitto (AKKE)

Projektipäällikkö: Heidi Hintsala

Hankkeen tavoitteena on Centria HealthLabin toimintaan (alueen hyvinvointi- ja terveysteknologiakehittämiseen) liittyvien hyvien käytäntöjen ja sudenkuoppien selvitys benchmarkingin avulla. Verkoston kanssa laaditun tarveselvityksen ja systemaattisen benchmarkingin kautta kerätyn tiedon, sekä aiemman kehitystyön pohjalta voidaan käynnistää älykkään erikoistumisen painopisteiden mukaisia kehittämisprosesseja alueen hyväksi. 

Hankkeen tuloksena Keski-Pohjanmaan alueen hyvinvointi- ja terveysteknologian verkostoyhteistyö on vahvistunut ja Centria HealthLab tunnistetaan vahvana TKI-toimijana ja verkostotyön koordinaattorina. Pystymme paremmin tukemaan alueen TKI- toimintaa, teknologiayrityksiä ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia. Hankkeessa luodaan alueelle kokonaisvaltainen hyvinvointi- ja terveysteknologian TKI-toiminnan kehityssuunnitelma, jonka toteuttaminen voi tapahtua useana hankkeena tai hankekokonaisuutena. 

Keski-Pohjanmaalla on tavoitteena lisätä yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä vahvistaa hyvinvointia maakunnan vahvuuksiin perustuvan elinkeinotoiminnan kautta. Yrityksiä aktivoidaan kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä liiketoiminnan ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen. Yritysten kansainvälistä verkostoitumista sekä vientiä ja vienti- ja verkostoitumisosaamista vahvistetaan edelleen. COMEA-hankkeessa edistetään alueellisen hyvinvointi- ja terveysteknologiatoimijaverkoston keskinäistä yhteistyötä sekä kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. Hanke vahvistaa digitaalisuuteen, robotiikkaan ja sähköisiin ratkaisuihin perustuvien terveyspalveluiden TKI-toimintaa sekä kansallisia ja kansainvälisiä alan kehittäjätoimijioiden välisiä yhteyksiä Keski-Pohjanmaalla. 

Vahvalla verkostoitumisella alueen sisällä ja alueen ulkopuolella niin kansallisesti kuin kansainvälisesti vahvistetaan Keski-Pohjanmaan alueen TKI-osaamista ja vaikuttavuutta. Positiivinen vahvistaminen ja uusien kehityspolkujen löytäminen tapahtuu hyvin koordinoidulla ja osallistavalla yhteistyöllä. Keski-Pohjanmaalla toimivassa RoboSote-hankkeessa on luotu alueellinen monitoimijainen hyvinvointi- ja terveysteknologian innovaatioverkosto Centria HealthLab.  

Hankkeessa vahvistetaan entisestään hyvinvointi- ja terveysteknologian ympärillä toimivaa ekosysteemiä ja etsitään ratkaisuja, joista kaikki hyötyvät.  

Kutsu

Tervetuloa suunnittelemaan yhdessä kanssamme, miltä alueen sotetulevaisuus näyttää!

COMEA-hanke järjestää alkukesän työpajan hyvinvointi- ja terveystoimijaverkostolle Villa Elbassa Kokkolassa 1.6.2023 klo 12-15.

Ohjelmassa on mukavaa yhdessäoloa samanhenkisten toimijoiden kanssa ja työstämme samalla suunnitelmaa siitä, miten Centria HealthLab voisi parhaiten tukea Keski-Pohjanmaan sote-alaa.

Tarjoamme osallistujille lounaan ja iltapäiväkahvin, joten ilmoittauduthan mukaan 22.5. mennessä: Ilmoittaudu tästä!

Benchmarking

Lue hankkeen benchmarkauskierroksella tehtyjä havaintoja alla olevasta yhteenvedosta (pdf-tiedosto aukeaa klikkaamalla kuvaa).

Benchmarking kansi

Ota yhteyttä

Heidi Hintsala

TKI-koordinaattori

+358401856259

Kokkola