Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo ELY-keskuksen logo

Digiohjausta kaikille!

Hankkeen tavoitteena on digitalisaation avulla löytää aidosti uudenlaisia, innovatiivisia keinoja ohjata ja tukea opiskelua sekä urasuunnittelua.

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 01.01.2018 – 30.06.2020

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa / Pohjois-Pohjanmaa

https://oamk.fi/digiohjaus

Projektipäällikkö: Paula Santapakka

Taustaa

Centria-ammattikorkeakoulu on mukana Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimassa vuosina 2018-2020 toteutettavassa Digiohjausta kaikille! -hanketta. Hankkeen tavoitteena on digitalisaation avulla löytää aidosti uudenlaisia, innovatiivisia keinoja ohjata ja tukea opiskelua sekä urasuunnittelua. Tavoitteena on myös lisätä koulutuksen yhdenvertaisuutta kehittämällä erilaisten oppijoiden ohjausta ja opintojen esteettömyyttä erilaisten digitaalisten sovellusten avulla.

Hanke toteutetaan Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston ja Centria-ammattikorkeakoulun sekä Oulun seudun ammattiopiston yhteistyönä. Mukana yhteistyöverkostossa ovat myös Oulun lukioverkosto sekä valtakunnallinen Erilaisten oppijoiden liitto ry. Keskeistä on nivelvaiheen yhteistyön kehittäminen eri koulutusasteiden välillä.

ura-MOOC

Digiohjausta kaikille! -hankkeessa kehitettävissä ura-MOOCeissa (kaikille avoin ja maksuton verkkokoulutus) annetaan toisen asteen opiskelijoille digiohjauksen keinoin valmiuksia korkeakouluopintoihin ja parannetaan korkeakouluun pyrkivien digiopiskelukyvykkyyttä. Korkeakouluopiskelijoiden uraohjaukseen kehitetään hankkeessa uusia vaihtoehtoja MOOC-toteutuksen kautta. Tavoitteena on myös hyödyntää digitaalisen oppimisanalytiikan tuottamaa dataa ohjauksen tukena ja ohjaustarpeiden ennakoinnissa.

Hankkeessa järjestetään toteuttajaorganisaatioiden ohjaushenkilöstölle suunnattuja digiohjauksen työpajoja ja digimentorointia. Kaikille avoimien webinaarien kautta kuka tahansa voi tutustua digiohjauksen ajankohtaisiin teemoihin verkon välityksellä.

Hankkeella vastataan opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen kärkihankkeen tavoitteisiin nopeuttamalla toiselta asteelta korkeakouluihin siirtymistä sekä kehittämällä digitaalista koulutusyhteistyötä. Hanke toteuttaa myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman Digitaalinen Pohjois-Pohjanmaa 2021 -kehittämisteemoja.

Digiohjausta kaikille! –hankkeen kokonaisbudjetti on 723 000 euroa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta. Hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmaan.

Facebook: Digiohjausta kaikille

Twitter: @Verkko_ohjaaja

UraMOOC – Työelämään! (3op)

Tunnetko työnhaun kanavat ja tavat? Ymmärrätkö työelämän pelisääntöjä? Ovatko työelämätaitosi kunnossa? Tule mukaan UraMOOC – Työelämään! -opintojaksolle perehtymään urasuunnittelun teemoihin. Opintojaksolta saat hyvät eväät työelämään siirtymiseen ja siellä pärjäämiseen.

UraMOOC on Digiohjausta kaikille! -ESR-hankkeen järjestämä avoin verkko-opintojakso, joka on suunnattu opintojen loppuvaiheessa oleville korkeakouluopiskelijoille Centria-ammattikorkeakoulussa, Oulun ammattikorkeakoulussa sekä Oulun yliopistossa. Se soveltuu myös työelämässä mukana oleville, jotka haluavat tarkastella omaa uraansa sekä kehittää urasuunnittelutaitojaan.

Sisältö, osaamistavoitteet ja laajuus

UraMOOCin sisältö koostuu seuraavista urasuunnittelun aihealueista:

  • Orientaatio ja urasuunnittelun keskeiset käsitteet
  • Itsetuntemus urasuunnittelun perustana
  • Muuttuva työelämä ja oma ura
  • Työelämän pelisäännöt
  • Työelämätaidot
  • Työnhaun kanavat ja tavat
  • Ammatillinen kasvu ja jatkuva oppiminen


UraMOOCissa perehdytään urasuunnittelun keskeisiin käsitteisiin ja teemoihin. Opiskelija oppii tunnistamaan omaa osaamistaan ja arvioi sitä suhteessa työelämän vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin. Opiskelija tutustuu työelämän pelisääntöihin sekä työntekijän ja työnantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa keskeiset työelämätaidot ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan. Lisäksi hän oppii käyttämään työnhaun menetelmiä ja kanavia tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija ymmärtää myös jatkuvan oppimisen merkityksen ammatillisessa kasvussa.

UraMOOCin laajuus on kolme opintopistettä (3 op). UraMOOCin sisällyttämisestä omiin opintoihin on keskusteltava oman korkeakoulun opettajatuutorin/tutkintovastaavan/opinto-ohjaajan kanssa ennen opintojaksolle ilmoittautumista. MOOCin suoritettua saa opintojaksosta pyydettäessä todistuksen, jolla voi hakea hyväksilukua omassa korkeakoulussa.

Toteutus- ja työskentelytavat

UraMOOC toteutetaan Optima verkko-oppimisalustalla digitaalisia välineitä hyödyntäen. Opintojakso on jaettu teemaviikkoihin, joihin sisältyy oppimateriaaleja, videoita sekä tehtäviä. Tehtävät ovat yksilötehtäviä ja niihin liittyy vertaisarviointeja sekä pienryhmissä käytäviä keskustelutehtäviä. Yhteisölliset tehtävät ovat oleellinen osa MOOCin suorittamista ja toimivat myös menetelminä opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Tehtävät tulee suorittaa annetussa aikataulussa, jotta tavoitteellinen eteneminen ja työskentely opintojaksolla on sujuvaa. UraMOOCin aikana opiskelija koostaa itselleen urasuunnitelman tai -vision, jota hän voi hyödyntää ottaessaan askeleita työelämään.


Aikataulu

MOOC toteutetaan 25.9.- 27.11.2019 (vk 39 – 48).

Ilmoittautuminen

Centrian opiskelijat: UraMOOC löytyy Pepistä opintojakson koodilla ja nimellä AV00AB46 UraMOOC – Työelämään!

Oulun amk:n ja Oulun yliopiston opiskelijat: Ilmoittautuminen UraMOOCiin tapahtuu osoitteessa centria.fi/uramooc 

Ilmoittautuminen päättyy 20.9.2019. Opiskelijat lisätään MOOC-alustalle ilmoittautumisajan päätyttyä ja heille lähetetään sähköpostitse MOOCiin liittyvää lisätietoa.


Muuta huomioitavaa

MOOCin aikana opiskelijoista kertynyttä oppimisanalytiikkadataa hyödynnetään opetuksen, ohjauksen ja oppimisen kehittämiseksi sekä mahdollisiin tutkimustarkoituksiin.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysyttävää uraMOOCiin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen paula.santapakka@centria.fi.


Ota yhteyttä

Paula Santapakka

Lehtori (oppimispalvelut)

+358407299911

Ylivieska