Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo ELY-keskuksen logo

Digiosaamisella työelämään

Toimiala: Digitalisaatio

Projektin kesto: 1.9.2021-31.10.2023

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Projektipäällikkö: Mari Murto

Digitaidot ovat tulleet yhä keskeisemmäksi työelämässä vaadittavaksi taidoksi. Tarvetta onkin kaventaa työttömien hyvinvointi- ja sivistyseroja sekä vahvistaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan tarjoamalla digiosaamisen kehittämistä. Tarvetta on myös luoda sellainen digipajan oppimisympäristö, joka tukee digitalisaatioalojen opiskelijoiden opiskeluiden suorittamista ja valmistuneiden työllistymistä. Hankkeen asiakkaalle suunnitellaan yksilöllinen valmennusjakso ja aloitusvaiheessa sovitaan, mitä hankkeen toimenpiteitä hyödynnetään. Toimenpiteitä asiakkaille ovat digipajan valmennus, yksilövalmennus, ryhmätoiminnot ja koulutukset. Valmennuksen päätösvaiheessa tehdään ammatillinen jatkosuunnitelma. Hankkeeseen ohjaamisessa ja digipajan valmennuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä Centria AMK:n, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedun, TEpalveluiden ja Jokilaaksojen työllisyyden kuntakokeilun kanssa. Hankkeen toteuttaa Hengitysliitto/Sytyke ja Centria AMK.

Koulutusyhteistyötä tehdään lisäksi Centria AMK:n kanssa. Tavoitteena on parantaa osallistujien digitaalisia taitoja, löytää osallistujille realistiset ammatilliset jatkosuunnitelmat, kehittää osallistujien vuorovaikutustaitoja, ennaltaehkäistä digipelaamiseen liittyviä ongelmia, luoda yhteistyömalli media- ja digitalisaatioalojen oppilaitosten kanssa sekä tuotteistaa Sytykkeen digipajaympäristö. Tuloksena on toimintamalli digipajan valmennukseen, jonka tuloksena osallistujan digitaaliset taidot paranevat, kehittyvät ja kasvavat. Hankkeen tuloksena osallistuja saa tarvitsemaansa lisäosaamista, mikä auttaa häntä jatkossa työllistymään, suorittamaan opintoja tai käyttämään oppimaansa arjessa ja työelämässä. Pitkän aikavälin tuloksena on työttömien työllistyminen ja digitalisaatioalojen osaajien työllisyysasteen paraneminen.

Hanketta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta osana Euroopan unionin COVID-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia. 


Ota yhteyttä

Mari Murto

TKI-asiantuntija