Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo ELY-keskuksen logo

Toimiala: Digitalisaatio

Projektin kesto: 2.3.2020 – 23.3.2023

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto
Pohjois-Pohjanmaan Liitto

https://www.dronemaster.fi/

Projektipäällikkö: Marjut Koskela

Hankkeen tavoitteena on kehittää hankkeessa mukana oleviin korkeakouluihin verkkokurssi, joka vastaa nopeasti kasvavan dronelennättäjämäärän koulutustarpeita. Koulutuksella varmistetaan Pohjois-Pohjanmaan drone-ekosysteemin ajantasainen tietämys EU-tason lakien ja asetusten vaikutuksista eri sovellusalueilla, turvallisuusnäkökohdat ja käytänteet sekä käytännön taidot droonien lennättämisestä.

Hankkeessa määritellään koulutuksessa tarvittava tieto, kuten lait ja asetukset sekä erilaisten sovellusalojen ja arktisten olosuhteiden tuomat vaatimukset. Ammattimainen lentotoiminta ja droonien kehittäminen esimerkiksi mittalaitteena vaatii korkeakoulutasoista teknistä osaamista, jonka ansiosta hankkeessa otetaan haltuun uusimpia teknologioita ja tuotetaan koulutuksen suunnittelussa tarvittavaa teknistä taustatietoa.

Hanke tuo ratkaisun Pohjois-Pohjanmaan yritysten ja osatoteuttajien henkilöstön ja tutkijoiden akuuttiin droonien lennätystarpeisiin. Hankkeen myötä osatoteuttajilla on osaaminen ja valmius toimia itse kouluttajina, jotka voivat myös kehittää ja monipuolistaa droneen liittyvää koulutusta. 

Hankkeen tuloksena syntyy droonien lentämiseen ja hyödyntämiseen liittyvä 2-5 opintopisteen verkkokurssi. Maksuton verkkokurssi jää hankkeessa oleviin oppilaitoksiin avoimeen käyttöön Pohjois-Pohjanmaan alueella ja sähköiseksi kurssimateriaaliksi hankkeen päätyttyä. Kehittää malli millä tavalla koulutusta tarjotaan hankkeen päätyttyä. Hankkeen aikana saadaan rakennettua dronetoimintaan liittyvä verkosto. 

Mistä on kyse?

Oulun yliopisto, Oulun Ammattikorkeakoulu ja Centria-ammattikorkeakoulu ovat luoneet Dronemaster-hankkeessa ilmaisen modulaarisen englanninkielisen verkkokurssikokonaisuuden, jota sekä opiskelijat, korkeakoulujen tutkijat ja henkilöstö, että alueen yritykset voivat hyödyntää.

Dronelennättäminen ammattina?

Suomalainen teollisuus ja tutkimus tarvitsevat nopeasti uusia ammattitasoisia dronekuskeja. Sovelluksia löytyy useilta aloilta, kuten seuranta ja havainnointi, jätteiden käsittely, maatalous, logistiikka, älyliikenne, energiasektori ja rakentaminen.

Droneja lennättääkseen pitää operaattorin hallita usein erilaisia kamera- ja mittalaiteteknologioita sekä niiden tuottaman datan analysointia. Tämä vaatii korkeakoulutasoista teknistä osaamista muun muassa langattomasta tiedonsiirrosta ja tilastotieteestä. Lisäksi droneihin liittyvä lainsäädäntö pitää tuntea väärinkäytösten ja korvausvaatimusten välttämiseksi.

Kenelle?

Dronemaster soveltuu sinulle, jos sinulla on harrastus-, opiskelu- tai työtaustaa tekniikasta ja kiinnostusta droneihin.

Koulutuksen sisältö?

Englanninkielinen kurssi sisältää miehittämättömien ilma-alusten modernit teknologiat, ja se perehdyttää mm. aerodynamiikan ja mekaniikan perusteisiin, miehittämättömien ilma-aluksien mekaanisiin komponentteihin, erilaisiin tehtäväkohtaisiin mittalaitteisiin ja kattaa droneoperoinnin ja lennätyksen perusteet.

Teknisten asioiden lisäksi kurssi sisältää kattavat tiedot EU-tason laesta ja asetuksista.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Miten?

Kurssi on avoinna Digicampus-alustalla. Ensimmäisellä kerralla täytyy rekisteröityä, jolla saa pääsyn kurssitarjontaan. Suora linkki kurssiin löytyy tästä linkistä.


Ota yhteyttä

Marjut Koskela

TKI-koordinaattori