Siirry sisältöön
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo

EduPal – Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen 

Palliatiivinen eli oireita lievittävä hoito tarkoittaa parantumattomasti sairaiden ja kuolevien ihmisten aktiivista, moniammatillista ja kokonaisvaltaista hoitoa.

Toimiala: Opetuksen hankkeet

Projektin kesto: 01.02.2018 – 30.06.2021

Toiminta-alue: Kansallinen

Rahoittajat: Opetus- ja kulttuuriministeriö

https://www.palliatiivisenkoulutuksenkehittaminen.fi/

Projektipäällikkö: Hanna-Mari Pesonen

Taustaa

Palliatiivinen eli oireita lievittävä hoito tarkoittaa parantumattomasti sairaiden ja kuolevien ihmisten aktiivista, moniammatillista ja kokonaisvaltaista hoitoa, jossa pyrkimyksenä on turvata mahdollisimman hyvä elämän loppuvaihe. Palliatiivisessa hoidossa tuetaan kuolevaa ihmistä ja hänen läheisiään niin, että elämä säilyy laadukkaana ja kuolema toteutuu arvokkaasti.

Tällä hetkellä kuolevan potilaan hoito ei sisälly riittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutukseen. Laadukkaan palliatiivisen hoidon toteuttamiseksi on keskeistä varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden riittävä perus- ja erityistason osaaminen.

EduPal-hankkeessa kehitetään monialaisesti ja työelämälähtöisesti ratkaisuja palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen kehittämiseksi sekä palliatiivisen hoidon osaamisen vahvistamiseksi. Hankkeessa muun muassa selvitetään palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen opetuksen nykytila ja luodaan valtakunnalliset suositukset palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen opetusohjelmista. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kärkihanke ja se toteutuu vuosina 2018-2020.

Hankekonsortion muodostavat 15 ammattikorkeakoulua ja viisi yliopistoa. Hanketta koordinoi Kajaanin ammattikorkeakoulu. Centria on osatoteuttajana mukana kehittämässä palliatiivisen hoidon koulutusta. Hankkeella on laaja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten, sosiaali- ja terveysalan toimijoiden sekä seurakuntien, järjestöjen ja liittojen sidosryhmäverkosto.

Lisätietoa hankkeesta

Hankkeen www-sivut
Facebook


Ota yhteyttä

Hanna-Mari Pesonen

Yliopettaja (hoitotyö)


Anne Prest

Lehtori (hoitotyö)