Siirry sisältöön
Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 logo Keski-Pohjanmaan liitto logo

Tulevaisuuden eOppia

Tavoitteena on parantaa verkko-opetuksen laatua, työelämälähtöisyyttä ja yhteisöllisyyttä.

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 01.11.2008 – 30.10.2011

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto, Keski-Pohjanmaan liitto, Kaustisen seutu ja KOSEK

Lisätiedot: Johanna Jansson, +358 40 4807570, johanna.jansson@centria.fi

Projektipäällikkö: Markus Maunula

Tavoite

Tulevaisuuden eOppia –projektissa tutkitaan, kehitetään ja pilotoidaan työelämälähtöisiä koulutusratkaisuja, tukipalveluja ja tiedonhallintakäytänteitä hyödyntäen tulevaisuuden opetusteknologiaa ja sosiaalista mediaa teknisestä ja didaktisesta näkökulmasta. Tavoitteena on parantaa verkko-opetuksen laatua, työelämälähtöisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Projekti pyrkii myös vahvistamaan korkeakoulutuksen ja työelämän yhteistyötä verkko-opetuksen kontekstissa. Projektissa toteutettujen toimenpiteiden, työelämämentoroinnin ja työpajojen avulla syvennetään tietämystä sovellettavien koulutusratkaisujen mahdollisuuksista ja mielekkyydestä niin korkeakoulutoimijoiden kuin työelämäedustajienkin näkökulmasta. Samalla hankkeen kautta syntynyttä osaamista tuotetaan eri toimijoiden käyttöön osana verkostoitunutta oppimiskeskusta ja valtakunnallisia verkostoja.

Tulevaisuuden eOppia -projektissa tutkitaan, kehitetään ja pilotoidaan työelämälähtöisiä koulutusratkaisuja, tukipalveluja ja tiedonhallintakäytänteitä hyödyntäen tulevaisuuden opetusteknologiaa ja sosiaalista mediaa teknisestä ja didaktisesta näkökulmasta. Tavoitteena on parantaa verkko-opetuksen laatua, työelämälähtöisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Projekti pyrkii myös vahvistamaan korkeakoulutuksen ja työelämän yhteistyötä verkko-opetuksen kontekstissa. Projektissa toteutettujen toimenpiteiden, työelämämentoroinnin ja työpajojen avulla syvennetään tietämystä sovellettavien koulutusratkaisujen mahdollisuuksista ja mielekkyydestä niin korkeakoulutoimijoiden kuin työelämäedustajienkin näkökulmasta. Samalla hankkeen kautta syntynyttä osaamista tuotetaan eri toimijoiden käyttöön osana verkostoitunutta oppimiskeskusta ja valtakunnallisia verkostoja.

Projektissa toteutetaan esiselvitys ja benchmarking tulevaisuuden opetusteknologioihin ja sosiaalisen median työvälineisiin ja tukipalveluihin liittyen, jotka soveltuvat niin korkeakoulutuksen kuin työelämänkin koulutustarpeisiin. Esiselvityksessä saatuihin tuloksiin pohjautuen projektin medialaboratoriossa ja työpajoilla mallinnetaan mielekkäitä verkko-opetuksen tuottamisen ja ohjauksen toimintatapoja ns. verkkokäsikirjoituksia ja tukipalveluja. Niiden pohjalta luodaan yhteistyössä projektin opetusteknologia-asiantuntijoiden, opettajien ja mentoreina toimivien työelämäedustajien kanssa opintojaksototeutuksia ja oppimisaihioita medialaboratorio-tukipalveluyksikössä sekä työpajoilla. Projektille hankitaan myös tarvittavat teknologiat ja laitteet, ja niiden mahdollisuuksiin perehdytään yksityiskohtaisesti. Kehitettyjä koulutusratkaisuja pilotoidaan Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun koordinoiman AVERKOn verkko-opintojaksoilla yhdessä hankkeen opettajien, opiskelijoiden ja työelämämentoreiden kanssa hankkeen ulkopuolisena tomintana. Projektin puitteissa järjestetään työpajoja sekä tulevaisuuden verkko-opetuksen tuuliin perustuva seminaari. Tulevaisuuden opetusteknologiaa ja sosiaalista mediaa hyödyntävät verkko-opetuksen käytänteet ja välineet voivat projektin kautta tulla luontevaksi osaksi korkeakoulu- ja työelämätoimijoiden työkalupakkia.

Projektissa pyritään löytämään myös ratkaisu tiedonhallintakäytänteiden ja sähköisen asioinnin tehostamiseksi. Kehittelyn kohteena on erilaisten portaalien vuorovaikutus sekä hallinnollisiin toimenpiteisiin liittyvien käytänteiden tehostaminen AVERKOssa. Uusien ratkaisujen soveltaminen on tärkeää verkostoituneissa ja opiskelijavolyymiltaan laajoissa organisaatioissa, jotka tarjoavat palveluitaan useissa eri portaaleissa ja kohtaavat sen myötä monien järjestelmien hallintoon luomia haasteita. Tarkoituksena on tältä osin luoda uusia sähköiseen asiointiin liittyviä toimintatapoja ja käytänteitä, joita koulutusorganisaatiot laajemminkin voivat hyödyntää vastaavassa kehitystyössään.

Projektissa toteutetaan esiselvitys ja benchmarking tulevaisuuden opetusteknologioihin ja sosiaalisen median työvälineisiin ja tukipalveluihin liittyen, jotka soveltuvat niin korkeakoulutuksen kuin työelämänkin koulutustarpeisiin. Esiselvityksessä saatuihin tuloksiin pohjautuen projektin medialaboratoriossa ja työpajoilla mallinnetaan mielekkäitä verkko-opetuksen tuottamisen ja ohjauksen toimintatapoja ns. verkkokäsikirjoituksia ja tukipalveluja. Niiden pohjalta luodaan yhteistyössä projektin opetusteknologia-asiantuntijoiden, opettajien ja mentoreina toimivien työelämäedustajien kanssa opintojaksototeutuksia ja oppimisaihioita medialaboratorio-tukipalveluyksikössä sekä työpajoilla. Projektille hankitaan myös tarvittavat teknologiat ja laitteet, ja niiden mahdollisuuksiin perehdytään yksityiskohtaisesti. Kehitettyjä koulutusratkaisuja pilotoidaan Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun koordinoiman AVERKOn verkko-opintojaksoilla yhdessä hankkeen opettajien, opiskelijoiden ja työelämämentoreiden kanssa hankkeen ulkopuolisena toimintana. Projektin puitteissa järjestetään työpajoja sekä tulevaisuuden verkko-opetuksen tuuliin perustuva seminaari. Tulevaisuuden opetusteknologiaa ja sosiaalista mediaa hyödyntävät verkko-opetuksen käytänteet ja välineet voivat projektin kautta tulla luontevaksi osaksi korkeakoulu- ja työelämätoimijoiden työkalupakkia.

Projektissa pyritään löytämään myös ratkaisu tiedonhallintakäytänteiden ja sähköisen asioinnin tehostamiseksi. Kehittelyn kohteena on erilaisten portaalien vuorovaikutus sekä hallinnollisiin toimenpiteisiin liittyvien käytänteiden tehostaminen AVERKOssa. Uusien ratkaisujen soveltaminen on tärkeää verkostoituneissa ja opiskelijavolyymiltaan laajoissa organisaatioissa, jotka tarjoavat palveluitaan useissa eri portaaleissa ja kohtaavat sen myötä monien järjestelmien hallintoon luomia haasteita. Tarkoituksena on tältä osin luoda uusia sähköiseen asiointiin liittyviä toimintatapoja ja käytänteitä, joita koulutusorganisaatiot laajemminkin voivat hyödyntää vastaavassa kehitystyössään. Projekti toteutetaan 1.11.2008-30.10.2011 välisenä aikana.

Markus Maunula
Projektipäällikkö
+358 40 808 5103

Markus Rimpilä
Projektisuunnittelija
+358 40 808 5125

Yhteistyössä