Siirry sisältöön
Europeiska regional utvecklingsfondens 2014-2020 logga Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo Keski-Pohjanmaan liitto logo KOSEK logo

EVAKOT – Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin työkalut

EVAKOT-hankkeessa tutkitaan aurinkoenergian ympärivuotista varastointia ja näiden varastojen hyödyntämistä kiinteistöjen lisäenergian lähteinä.

Toimiala: Kemia ja biotalous

Projektin kesto: 01.01.2017 – 31.10.2020

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden , Keski-Pohjanmaan Liitto, KOSEK

Budjetti: 960 000 EUR

Lisätiedot: Tero Tuuttila, TKI-päällikkö, 040 190 4788, tero.tuuttila@centria.fi

Projektipäällikkö: Pekka Erkkilä

Taustaa

EVAKOT-hankkeessa tutkitaan aurinkoenergian ympärivuotista varastointia ja näiden varastojen hyödyntämistä  kiinteistöjen lisäenergian lähteinä. Hankkeessa rakennetaan tähän liittyen Keski-Pohjanamaan alueelle konkreettinen pilotti, jonka avulla tätä ns. ilmaisenergian hyödyntämismahdollisuutta tutkitaan ja kehitetään hankekonsortion voimin.

Hankkeessa rakennetaan ekosysteemi, jossa aurinkoenergian varastoinnin ja käytön optimoinnin teknologioita voidaan kokeilla ja kehittää mahdollisimman aidossa toimintaympäristössä. Ekosysteemin avulla kerätyn ja tuotetun tietotaidon ja sen pohjalta karttuneen osaamisen avulla jalostetaan uusia menetelmiä ja toimintatapoja, jotka poikivat jatkossa uusia tuotteita ja palveluita.

Hankkeen tavoitteet

 Hankeen konkreettisena tavoitteena on tuottaa:

  1) Uutta osaamista (energiatehokkaiden menetelmien ja järjestelmien hyödyntämiseen liittyvä osaaminen) liittyen aurinkoenergian varastointiin ja käytön optimointiin (kehittämisosio)

 (2) Uusi, ainutlaatuinen alueen julkisille ja yksityisille toimijoille yhteinen ja verkottunut eli useita toimijoita palveleva tutkimus- ja oppimisympäristö (investointiosio)

Hankkeen tutkimuksellisena tavoitteena on etsiä avarakatseisesti uusia ratkaisuja haasteellisissa toimintaympäristössä ja sääolosuhteissa sijaitsevan kiinteistökannan vähähiiliseen ja energiatehokkaaseen käyttöön energian varastoinnin ja käytön optimoinnin avulla. Hankkeessa toteutettavan soveltavan tutkimuksen avulla etsitään uusia ideoita, toimintamalleja ja referenssiratkaisuja toimialan osaamisen ja liiketoiminnan edistämiseksi ensisijaisesti Keski-Pohjanmaan alueella toimivissa yrityksissä hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen tulokset

Alueen tutkimuslaitosten tutkimusympäristö  vahvistuu merkittävästi (investointiosio). Tutkimusympäristöä laajennetaan nykyisestä laboratoriolaajuudesta kentälle aluetta hyödyttäväksi tutkimuksen ekosysteemiksi, sisältäen tutkimuslaitosten ja alueen elinkeinoelämän yksityisten ja julkisten toimijoiden yhteisen pilottiympäristön. Hanke laajentaa aikaisemmissa hankkeissa rakennettuja laboratoriotason tutkimusympäristöjä. Pilotti toimii samalla tutkimus- ja kehittämisympäristönä ja siinä voidaan tutkia uusia innovaatioita ennen laajemman mittakaavan toteutuksia.

Hankkeen myötä alueelle kehittyy lämmön maavarastoinnin osaamista ja alaan liittyvää yritystoimintaa.

Lisäksi pilotti tarjoaa kohdekiinteistöille lähes ilmaista uusiutuvaa energiaa.

Lisätietoa hankkeesta

Hanke on saanut alkunsa paikallisen yrittäjän ideasta kehittää aurinkolämmitysjärjestelmää sekä järjestelmäkomponenttien että erityisesti lämmön maavarastoinnin osalta. Lämmitysjärjestelmästä on jo olemassa prototyyppi, jonka esikuvana on ollut Kanadassa sijaitseva Drake Landing Solar Community. Kanadan olosuhteet ovat lähes samanlaiset kuin Suomessa ja siellä järjestelmällä on pystytty tuottamaan rakennusten lämmitystarpeesta noin 90 % aurinkoenergialla.

Yrityksen kehittämistyö oli edennyt vaiheeseen, jossa seuraava askel on täyden mittakaavan pilottijärjestelmän rakentaminen. Tämä vaihe vaatii kutenkin huomattavia lisäresursseja sekä osaamisen että rahoituksen suhteen joten laajemmalle kehittämishankkeelle oli tarvetta.

Syksyllä 2016 kehittämishanketta alettiin suunnitella kehittäjäyrityksen, Centria-ammattikorkeakoulun, GTK:n ja muutamien asiasta kiinnostuneiden yritysten kanssa. Budjetiltaan 960 000 euron hanke sai päärahoituksen Keski-Pohjanmaan liitolta loppuvuodesta 2016 ja se käynnistyi 1.1.2017.

Päätavoitteina on jalostaa järjestelmä valmiiksi nykyistä prototyyppiä käyttäen ja mukaan tulleita Centrian ja GTK:n tutkimusresursseja hyödyntäen. Centrian tehtävänä on hankkeen hallinnointi ja johtaminen sekä mittaus- ja ohjausjärjestelmän tietotekniikan kehitys. GTK huolehtii maavarastojen mitoituksesta, simuloinnista ja optimoinnista rakennettaviin kohteisiin. Kehitystyö tehdään tiiviissä yhteistyössä konseptia tuotteistavan Heliostoragen kanssa, joka voi nyt jatkokehittää järjestelmään liittyviä aurinkokeräimiä ja koko järjestelmän ohjausyksikköä hankkeen tarjoamin resurssein.

Hankkeessa ovat myös mukana pilottijärjestelmiä jatkossa energiansäästöön hyödyntävät yritykset. Pilotit valmistuvat hankkeen aikana.

Hankkeen etenemistä voi seurata tämä sivuston Ajankohtaista-osiosta.

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen toteutuksen aikainen projektipäällikkö:
Pekka Erkkilä
Talonpojankatu 2
67100 KOKKOLA

TKI-asiantuntija
Einar Nystedt
Talonpojankatu 2
67100 KOKKOLA
Puh. 040 548 8912
einar.nystedt(a)centria.fi

Projektivastaava
Asmo Huusko
Teknologiakatu 7
67100 KOKKOLA
Puh. 029 5035  265
asmo.huusko(a)gtk.fi

Mallinnusasiantuntija
Petri Hakala
Teknologiakatu 7
67100 KOKKOLA
Puh. 040 6527 733
petri.hakala(a)gtk.fi

Kehitysjohtaja
Timo Sivula
Sokojantie 879
67500 KOKKOLA
Puh. 045 6245 150
timo.sivula(a)heliostorage.com

Toimitusjohtaja
Hannu Ali-Haapala
Lylyntie 29
69410 SYKÄRÄINEN
Puh. 0400 569 331
hannu.ali-haapala(a)finnspring.fi

Toimitusjohtaja
Mikko Rintamäki
PL 165 (Varastotie 3)
67101 KOKKOLA
Puh. 040 558 2289
mikko.rintamaki(a)kokkolanenergia.fi