Siirry sisältöön
Euroopan Unionin osarahoittama -logo

EVASIMU – EV-akkujen kierrätyksen ja logistiikan tehostaminen simulaatioilla

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään robotiikan simulaatioiden avulla älykästä automaatiota sekä digitalisaatiota hyödyntäviä ratkaisuja sähköautojen ajovoima-akkujen uusiokäytön, kierrätyksen ja logistiikan haasteisiin.

Toimiala: Tuotantoteknologia

Projektin kesto: 1.10.2023 – 30.9.2025

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan unioni – Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027
Pohjois-Pohjanmaan liitto

Projektipäällikkö: Jari Pihlajamäki

Pohjois-Pohjanmaan liiton logo

EVASIMU -hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää robotiikan simulaatiomenetelmiä. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään robotiikan simulaatioiden avulla älykästä automaatiota sekä digitalisaatiota hyödyntäviä ratkaisuja sähköautojen ajovoima-akkujen uusiokäytön, kierrätyksen ja logistiikan haasteisiin.

Päätavoitteena on tutkia olemassa olevia simulaatioteknologioita ja niiden mahdollisuuksia, sekä pyrkiä kehittämään ja testaamaan uusia menetelmiä ajovoima-akkujen purkutöiden ja materiaalien jälkikäsittelyn osalta. Käytännössä tämä tapahtuu robotisoidun purkumenetelmän kehitystyönä, jossa akku voidaan purkaa nopeasti, kontrolloidusti ja turvallisesti. Näin akun osat voidaan tehokkaammin käyttää uudelleen ja kierrättää tarkoituksenmukaisesti.

Hanke tekee yhteistyötä Centrian RECIRCULATE -hankkeen ja Oulun Innovaatioallianssin kanssa akkuteknologian uudelleenkäytön tutkimus- ja kehitysympäristön kehittämiseksi.

Hankkeella halutaan lisätä alueellisten toimijoiden tietoisuutta XR- ja simulaatioteknologioiden hyödyistä ja madaltaa kynnystä niiden hyödyntämiseksi liiketoiminnassa. Tämä tapahtuu hankkeessa tehtävän muun tutkimus- ja kehitystyön ohella sekä erilaisten demonstraatioiden, simulaatioiden ja julkaisujen muodossa. 

Tuloksena tutkimustiedot ja ratkaisumallit tuodaan kohderyhmän saataville ja edistetään heidän mahdollisuuksiaan kehittää sähköisten ajoneuvojen akkuteknologiaan liittyvää uudenlaista liiketoimintaa.


EVASIMU -hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivat akkuteknologiaan suuntautuneet yritykset ja muut toimijat, sähkö- ja elektroniikkajätteiden kierrätyslaitokset sekä teollisuuden, logistiikan ja tuotannon alojen yritykset, jotka haluavat uudistaa liiketoimintaansa. Lisäksi kohdealueen tutkimus- ja oppilaitokset, yrityskehitysorganisaatiot, yritysjärjestöt, kunnat sekä muut julkiset organisaatiot. 


Ota yhteyttä

Jari Pihlajamäki

TKI-asiantuntija

+358405700409

Ylivieska