Siirry sisältöön
Interreg Pohjoinen logo

FCLT – Future possibilities for CLT

Tavoite on tukea ja nopeuttaa yritysten puurakenteiden tuotekehitysprosessia. Toisena tavoiteena on myös saattaa markkinoille uusia rakenneratkaisuja ja saada CLT käyttöön uusissa käyttökohteissa.

Toimiala: Tuotantoteknologia

Projektin kesto: 01.09.2016 – 30.06.2018

Toiminta-alue: Kansainvälinen

Rahoittajat: Interreg Pohjoinen Euroopan aluekehitysrahasto

Projektipäällikkö: Elisa Saarela

Taustaa

Centria tukee hankeyritysten tuotekehitystä mm. mallintamisen, testauksen, tuotemääritysten ja standardiselvitysten avulla. Tavoite on tukea ja nopeuttaa yrtysten puurakenteiden tuotekehitysprosessia. Tavoite on hankkeen aikana saattaa markkinoille uusia rakenneratkaisuja ja saada CLT käyttöön uusissa käyttökohteissa.

Hankeyrityksillä on mahdollisuus verrata oman rakenteensa toimivuutta CLT-rakenteiseen ratkaisuun. Hankkeessa kehitetään myös CLT:n kustannustehokasta hyödyntämistä, levyn laatuominaisuuksia sekä integroidaan CLT:n käyttöä nykyisiin rakennusprosesseihin. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,3 milj. euroa.

Projektin toteutus 1.9.2016 – 30.6.2018

Lisätietoja hankkeesta:
Elisa Saarela
Projektipäällikkö
elisa.saarela@centria.fi

Jorma Hintikka
TKI- päällikkö (tuotantoteknologia)
jorma.hintikka@centria.fi

Mikä on CLT

CLT Ristiinliimattu massiivipuu (Cross Laminated Timber)

Cross Laminated Timber (CLT) koostuu nimensä mukaisesti ristiinliimatuista lautakerroksista. Kerroksia on useita, tavallisimmin kolme tai viisi. Näin muodostuu hyvin paloa kestävä, erittäin luja ja jäykkä sekä ominaisuuksiinsa nähden kevyt rakennuslevy.

Levyjä voidaan käyttää kantavina ja jäykistävinä rakenteina sekä seinissä että lattiarakenteissa. Sisätiloissa levyt voidaan pinnoittaa tai palomääräysten niin salliessa jättää sellaisenaan näkyville tavoitellusta ilmeestä riippuen. Keveistä ja jäykistä levyistä voidaan työstää mittatarkasti erimuotoisia rakennuselementtejä. Julkisivuissa ikkunat ja ovet voidaan sijoittaa hyvin vapaasti ja myös kulmaikkunat onnistuvat, koska levymäiset rakenteet toimivat tarvittaessa ulokkeina.

Ulkoseinissä levyt eristetään normaaliin tapaan. Eriste sijoitetaan levyn ulkopuolelle. Välipohjissa levyjä käytetään tavallisesti liittorakenteena yhdessä betonivalun kanssa, jolloin puu toimii rakenteessa palosuojana, massiivinen betoni- tai kipsivalu eristää ääntä ja kantavuus saavutetaan liittorakenteena. Kohteissa, joissa välipohjan ääneneristävyydelle ei ole asetettu kovia vaatimuksia, levyjä voidaan käyttää ilman betonivalua. Liittorakenne myös voidaan korvata uivilla lattiakerroksilla ja levyä jäykistää palkeilla.

CLT-levyjen käyttö on hyvin suosittua Keski-Euroopassa, missä käyttäjät ovat tottuneet massiivisiin rakenteisiin. Seuraavassa taulukossa on kuvattu CLT-levyn keskeiset rakenteelliset ominaisuudet (Puuinfo 2011, taulukkoa muokattu eri valmistajien saatavilla olevien tietojen mukaan).

Opiskelijatyöpajat

Opiskelijatyöpajojen lähtökohta on yhdistää alueen yritysten osaamisen kehittäminen, kansainvälinen hakeyhteistyö ja opiskelijoiden opinnot.

Hankkeessa toteutetaan kaksi opiskelijatyöpajaa. Ensimmäinen keskittyy synnyttämään uusia tuoteideoita CLT:stä. Toisessa työpajassa suunnitellaan kevyenliikenteen puusilta yhteistyössä Ylivieskan kaupungin kanssa.


Ota yhteyttä

Elisa Saarela

TKI-koordinaattori