Siirry sisältöön
Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 logo
ELY-keskuksen logo

Future School – Sosiaalinen media moniammatillisen kasvattajaverkoston mediakasvatustyössä

Projektissa tutkitaan lapsi- ja nuorisotyöntekijöiden mediakasvatusmahdollisuuksia ja verkkotyöskentelyn tapoja.

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 2011-2013

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY

Projektipäällikkö: Reetta Leppälä

Projektissa tutkitaan lapsi- ja nuorisotyöntekijöiden mediakasvatusmahdollisuuksia ja verkkotyöskentelyn tapoja. Millaisia mahdollisuuksia lapsi- ja nuorisotyöntekijöillä on käyttää tietokonetta ja sosiaalista mediaa työssään, kuinka he toteuttavat verkkovuorovaikutusta ja miten he tiedostavat, ohjaavat ja kasvattavat lapsia nettimaailmaan liittyvissä asioissa?

Tutkimuksen pohjalta projektissa kehitetään koulutus, joka tähtää lapsi- ja nuorisotyön ammattilaisten mediakasvatustaitojen kehittämiseen. Samoin kehitetään menetelmiä, joissa verkkovuorovaikutus tukee moniammatillista yhteistyötä ja voi toimia ammattilaisten vertaistukiverkostona. 

Projektin ja koulutuksen kohderyhmänä ovat kunnan, kirkon ja kolmannen sektorin lapsi- ja nuorisotyöntekijät sekä myös eri kouluasteiden opettajat.

Projekti kuuluu Oulun yliopiston koordinoimaan hankkeeseen Future School Research Second Wave. Projektin ESR-rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY. Centria ammattikorkeakoulussa projektia toteuttaa Centria tutkimus ja kehitys, humanistisen ja kasvatusalan koulutusohjelma. 

Hankkeen ensimmäinen osa 2011-2013

A.     tutkitaan lapsi- ja nuorisotyöntekijöiden mediakasvatusmahdollisuuksia ja verkkotyöskentelyn tapoja. Tutkimus liittyy kasvattajien mahdollisuuksiin hyödyntää työssään tietokonetta ja varsinkin sosiaalista mediaa ja verkkovuorovaikutusta sekä tiedostaa, ohjata ja kasvattaa lapsia nettimaailmaan liittyvissä asioissa.

– haastattelut vko 17 (23 – 26.4.2012)

– tutkimuskysely webropol -kyselynä vkot 17-21 (23.4 – 23.5.2012)

– syksyllä 2012 analysoidaan ainestoa

– alustavia tutkimustuloksia esitellään kasvatustieteen päivillä 22 – 23.11.2012, teemaryhmä mediakasvatus, sessio 4 

Hankkeen toinen osa (2012-2013)

B.     kehitetään pilottikoulutus, joka tähtää ammattikasvattajien ja kouluttajien mediakasvatustaitojen ja verkkotyöskentelyn hyödyntämiseen moniammatillisena yhteistyönä. Koulutuksen kehittäminen vaikuttaa ammattikasvattajien valmiuksiin kohdata digitaalisen tietoyhteiskunnan nuorten tarpeet. Koulutusmalli soveltuu kunnan, kirkon ja kolmannen sektorin lapsi- ja nuorisotyöntekijöille sekä eri kouluasteiden opettajille. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden FutureSchool -ajatteluun perustuvaan moniammatilliseen verkostoitumiseen. Koulutusmallia voidaan hyödyntää myös lapsi- ja nuorisotyön ammatteihin opiskelevien oppilaitosten opintojaksotarjonnassa. Tavoitteena on, että koulutukseen osallistujat kykenevät itse paremmin hyödyntämään työssään sosiaalista mediaa ja toimimaan lasten vanhempien tukena mediakasvatuksessa.

Koulutusmalli sisältää blogin sekä lähiopetuspäivän. Lähiopetuspäivän tarkempi sisältö määräytyy tutkimuskyselyn ja -haastattelujen perusteella. 

Blogi on suunnattu erityisesti Oulun ja Ylivieskan alueen lapsi- ja nuorisotyöntekijöille sekä heidän yhteistyöverkostonsa, kuten opettajien, käyttöön. Blogi on avoin kaikille, joten muiltakin alueilta asialliset kysymykset, kommentit ja opastukset ovat tervetulleita (blogin osoitetta voi tiedustella projektitutkijalta). Blogi voi jäädä elämään myös tämän projektin päätyttyä ammattilaisten vertaistukiverkostona somen ihmeelliseen maailmaan ja nuorten käyttämiin medioihin perehtymisessä. Blogissa jaetaan omia kokemuksia ja tietoja toisten hyödynnettäväksi ja samalla opitaan toisten kokemuksista. Blogi toimii kuten muukin sosiaalinen media: käyttäjäyhteisö luo sinne sisällön ja siten sen aktiivinen käyttö, omien kokemusten, kysymysten ja ihmettelyjen jakaminen, luo siitä toimivan vertaistukiverkoston.

HUOM!

Koulutuspäivien ajankohta on varmistunut ja ne ovat

ma 22.4.2013 Oulu

ti 23.4.2013 Ylivieska

Kouluttajana toimii YTL, FM, yliopisto-opettaja Maarit JaakkolaMove-projektista projektipäällikkö Marko Seppälä sekä nuoria asiantuntijoina kertomassa/opastamassa, kuinka he somevälineitä käyttävät.    


Ota yhteyttä

Tuula Hohenthal

Lehtori (oppimispalvelut)

0401209878

Kokkola