Siirry sisältöön

GENGREEN

Closing the Small-Business and Gender Gap through education for green sustainable and competitive growth

Toimiala: Kemia ja biotalous

Projektin kesto: 31.12.2023-30.12.2026

Toiminta-alue: Kansainvälinen

Rahoittajat: Interreg Aurora ja Lapin liitto

https://www.interregaurora.eu/approved-projects/gengreen/

Projektipäällikkö: Mira Valkjärvi

Kansainvälisen GENGREEN-hankkeen päätavoitteena on kehittää rajat ylittävä vihreän yrittäjyyden koulutusta ja aktiviteetteja naisille (mukaan lukien vähemmistöyhteisöihin kuuluvat naiset, maahanmuuttajat ja seniorit). Tätä toteutetaan rajat ylittävissä Living Labs -tiloissa, tapahtumissa ja verkkokoulutuksissa. Hankkeeseen osallistuville tarjotaan ammatillista mentorointia, parhaiden käytäntöjen jakamista sekä erilaisia tapahtumia niin etänä kuin paikan päällä.  

Hankkeen tavoitteena on tukea vihreää (nais)yrittäjyyttä, erityisesti mikroyrityksiä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, Lapissa, Norbottenissa, Tromssassa ja Finnmarkissa useilla eri toimilla. Tämä toteutetaan perustamalla viisi rajat ylittävää Living Labia mainituille alueille, toteutetaan neljä verkkokoulutusmoduulia osallistujille sekä muita aihepiiriin liittyviä tapahtumia, työpajoja, vierailuja, tempauksia, webinaareja sekä julkaisuja.   

Kohderyhmänä ovat yrittäjyystoimintansa eri vaiheissa olevat naiset: vastavalmistuneet, jotka ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä ja vastuullisuudesta, yrittäjät, jotka haluavat kehittää toimintaansa ympäristön kannalta kestävämmäksi ja he, joiden yritykset toimivat jo kestävästi, mutta haluavat tukea toimintansa kehittämiseen ja verkostoitua muiden kanssa. Hankkeessa keskitytään kehittämään ja lisäämään osaamista vihreän ja vastuullisen liiketoiminnan johtamisessa, digitaalisissa taidoissa, teknologia- ja tuoteinnovaatioissa, luonnonmukaisissa menetelmissä, rajat ylittävässä yhteistyössä sekä muissa hankkeen aikana havaituissa aiheissa. 

Hankkeessa sovelletaan monialaista lähestymistapaa ja hyödynnetään kumppanien ja Living Labien laajaa verkostoa sen varmistamiseksi, että hankkeen tulokset vastaavat eri alueiden tarpeisiin ja että niillä saavutetaan mahdollisimman pitkäaikaisia vaikutuksia vastuullisten, naisjohtoisten yritysten edistämisessä. Keskeisessä roolissa on hankkeeseen osallistuvien verkostoituminen ja tiedon jako läpi hanke alueen. Hankkeen tulokset ovat avointa tietoja ja saatavilla myös hankeen loputtua. Hankkeen tavoitteena on luoda puitteet kestävälle, osallistavalla, älykkäälle ja vihreälle pohjoismaiselle yhteiskunnalle ja tukea alueiden sosiaalista ja taloudellista kehitystä ja kilpailukykyä.  

Helsingin yliopisto, Ruralia Instituutti (EU päätoteuttaja)

Sør-Varanger Utvikling AS (Norja päätoteuttaja)

Inarin kunta (FI)

Luleå tekniska universitet (SV)

Centria-ammattikorkeakoulu Oy (FI)

Lapin ammattikorkeakoulu Oy (FI)

Kehittämisyhdistys Liiveri ry (FI)

Into Seinäjoki Oy (FI)

Arctic Economic Council (NO)

Hankkeen teemoihin kuuluvat vastuullisuus, vihreä siirtymä, kiertotalous, yrittäjyys, kannattava liiketoiminta, naisyrittäjyys ja kestävyys.

Lisätietoja

Mira Valkjärvi

TKI-asiantuntija