Siirry sisältöön
Europeiska regional utvecklingsfondens 2014-2020 logga Hävkraft från EU logga Pohjanmaan liitto logo

Grön omsorg i Österbotten

Grön omsorg (Green Care) handlar om hälsofrämjande verksamhet i lantlig miljö för människor med ett behov av särskilt stöd.

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 01.08.2013 – 31.12.2014

Toiminta-alue: Pohjanmaa

Rahoittajat: Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfond, Österbottens Förbund

Lisätiedot: Lena Kalliokoski, projektkoordinator, 044 725 0594, lena.kalliokoski@centria.fi

Projektipäällikkö: Lena Kalliokoski

Naturen skapar välmående och nya möjligheter

Grön omsorg-projektet lanseras för första gången i svenska Österbotten. Huvudgenomförare är Centria Yrkeshögskola i samarbete med delgenomförare Folkhälsans Förbund.

Grön omsorg (Green Care) handlar om hälsofrämjande verksamhet i lantlig miljö för människor med ett behov av särskilt stöd. Verksamhetsformerna är många och de används på ett etiskt, ändamålsenligt och professionellt sätt för att främja människors välmående och livskvalitet.

Projektet genomförs i kommunerna i Jakobstad-Vasa regionen; Kronoby, Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Korsnäs, Korsholm, Pedersöre, Vasa, Vörå och Malax.

Projekttid: augusti 2013-december 2014.


Projektet finansieras i huvudsak av Europeiska regionala utvecklingsfond via Österbottens Förbund.

Det är frågan om ett nygammalt koncept (också kallad Green Care eller Social Farming) som avser verksamhet där man använder sig av naturen, landsbygden och djur för att främja människans hälsa och livskvalitet.

Forskningen har visat att användningen av djur och natur i hälsofrämjande syften kan ge mycket goda resultat. Metoderna inom grön omsorg kan grovt indelas i: 1) djur, t.ex. socialpedagogisk ridverksamhet, kompishundar, 2) natur, t.ex. äventyrspedagogik och miljöfostran, 3) trädgårdar, t.ex. trädgårdsterapi och 4) lantgården, t.ex. rehabiliterande arbetsverksamhet.

Typiska målgrupper inom grön omsorg är barn och ungdomar med specialbehov, personer med missbrukarproblem, personer med funktionshinder, personer med mentala problem, personer som lider av utbrändhet och seniorer. Grön omsorg främjar utvecklingen framför allt inom social- och hälsovårdssektorn.

Sett ur landsbygdens synvinkel är grön omsorg en bransch som kan skapa nya företag och arbetsplatser. Det är en bransch som är starkt på frammarsch och som på många sätt passar in i vår region.

Projektets avsikt är att öka intresset för företagsamhet inom grön omsorg som främjar hälsa och livskvalitet, sprida information om grön omsorg i regionen Jakobstad-Vasa och kartlägga intresset för grön omsorg bland potentiella företagare, organisationer och kunder.

• Seminarier
– Ett första inledande seminarium ordnas ons 25.9.2013, campus Allegro i Jakobstad. Huvudtalare är Ingrid Whitelock, sakkunnig inom grön omsorg i Sverige. Hon arbetar med att utbilda företagare som vill starta omsorgsverksamhet. Under dagen genomgås företagsformer, möjligheterna och pedagogiken bakom ett lyckat koncept.

• Workshopar/Nätverksträffar
-för deltagarna att träffas och lära sig mera

• Informationsspridning
-företags- och organisationsbesök
-bl.a. föreningar, utbildningsanstalter med informationssyfte

• Fact-finding resa
-öppen för alla intresserade

• Marknadsundersökning

-för att utreda behoven och önskemålen i regionen

Seminarier och Workshopar Inom projektet kommer seminarier och workshopar att arrangeras. Ett inledande seminarium och workshop kommer att ordnas ons 25.9.2013 i Jakobstad med huvudtalare från Sverige, Ingrid Whitelock.

Enheten i Karleby-Jakobstad
Runebergsgatan 8, 68600
Jakobstad

Projektkoordinator Lena Kalliokoski
Runebergsgatan 8, 68 600 Jakobstad
lena.kalliokoski@centria.fi
044 725 0594

Projektarbetare Mariitta Koskiniemi
Folkhälsans Förbund
mariitta.koskiniemi@folkhalsan.fi
044 788 3759

Länkar

Huvudgenomförare: Centria Yrkeshögskola, www.centria.fi
Delgenomförare: Folkhälsans Förbund, www.folkhalsan.fi

Övriga:

Österbottens Förbund, www.obotnia.fi
Europeiska regionala utvecklingsfond

Mera on Grön Omsorg:

Green Care Finland ry
Facebook

Med samarbete