Siirry sisältöön
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo

H2C – Highway 2 Code

Kohderyhmänä ovat kaikki ohjelmoinnista kiinnostuneet ja alalla vallitsevista stereotypioista pyritään eroon, jotta työvoimapulaan voidaan vastata. Tavoitteena on kouluttaa erityisesti maahanmuuttajia ja naisia, jotka molemmat ovat väestönosana aliedustettuja ammattiryhmässä.

Toimiala: Digitalisaatio

Projektin kesto: 19.12.2018 – 31.12.2021

Toiminta-alue: Kansallinen

Rahoittajat: Opetus- ja kulttuuriministeriö

https://h2c.fi

Projektipäällikkö: Jari Isohanni

H2C-koulutus on korkeakoulutasoinen ja kestoltaan 6 kuukautta.

Hankkeeseen osallistuvat Centria-AMK, Oulun AMK, Kajaanin AMK, Vaasan AMK, Jyväskylän AMK ja Turun AMK. Opiskelija hakeutuu opiskelemaan sen ammattikorkeakoulun suuntautumisvaihtoehtoon, joka näyttää oman uran kannalta mielenkiintoisimmalta. Tarkoitus on, että opiskelija opiskelee valitsemansa ammattikorkeakoulun tarjoamia opintoja, mutta opiskelijan on mahdollista valita kursseja myös muista ammattikorkeakouluista.

Opiskelijan suoriutumista tuetaan paikallisella mentoroinnilla ja saman ammattikorkeakoulun alaisuudessa opiskelevien on mahdollista muodostaa opiskeluryhmiä.

Kohderyhmänä ovat kaikki ohjelmoinnista kiinnostuneet ja alalla vallitsevista stereotypioista pyritään eroon, jotta työvoimapulaan voidaan vastata. Tavoitteena on kouluttaa erityisesti maahanmuuttajia ja naisia, jotka molemmat ovat väestönosana aliedustettuja ammattiryhmässä.

Samalla alalle tuodaan tuoreita näkökulmia: liiketoiminta-ajattelua omaavia ja käyttäjälähtöisiä tulevaisuuden tekijöitä. Aikaisempi työ- tai opiskelutausta muulta kuin IT-alalta on mahdollisuus, joka avaa uudenlaista innovointia ja käyttäjälähtöisyyttä tuotekehityksessä.

Jokainen hankkeeseen osallistuva ammattikorkeakoulu tarjoaa oman alueensa työelämän tarpeisiin pohjautuvan suuntautumisvaihtoehdon.

Usean ammattikorkeakoulun osallistuessa yhteistyöhön samassa hankkeessa luodaan synergioita ja poistetaan päällekkäisyyksiä, joka johtaa laadukkaampaan suomalaiseen ohjelmointikoulutukseen.

Opinnoista räätälöidään opiskelijalle sopiva henkilökohtainen paketti menestyksekkään lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Kukin opiskelija suorittaa koulutuksessa 30 opintopistettä valitsemastaan aihealueesta ja sen lisäksi 10 opintopistettä työssäoppimista tai ryhmätyönä tehtävää projektityöskentelyä. Pääasiallisesti opiskelu toteutetaan etäopiskeluna, jota tuetaan mentoroinnilla. Osalla kursseista tarjotaan kuitenkin lähiopetusta.

Kurssien toteutuskieli on pääasiallisesti englanti.

Yhteensä opintokokonaisuuden suorittaneita opiskelijoita odotetaan olevan hankkeen päättyessä 250 kappaletta, jotka suorittavat yhteensä 10 000 opintopistettä.

Koulutuksen toteutus

Koulutus annetaan pääasiallisesti englannin kielellä. Toteutus on osittain verkko-opetusta ja sen voi suorittaa työn ohella. Ensisijaisesti opiskelijoiksi haetaan henkilöitä, jotka suorittavat koko koulutuksen, mutta myös haku yksittäisiin kursseihin voi tulla kysymykseen.


Ota yhteyttä

Jari Isohanni

Koulutusalapäällikkö, tieto- ja viestintätekniikka / Johtaja (opetus)