Siirry sisältöön
Euroopan Unionin osarahoittama -logo
Robottihitsausta

HEMIC – Heavy Metal Industry Cluster with a Research Hub

Toimiala: Tuotantoteknologia

Projektin kesto: 1.1.2023 – 31.12.2025

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan unioni – Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027
Pohjois-Pohjanmaan liitto

Projektipäällikkö: Sami Sarlin

Pohjois-Pohjanmaan liiton logo

HEMIC – Heavy Metal Industry Cluster with a Research Hub -hankkeessa tutkitaan ja kehitetään metalliteollisuuden tarpeisiin soveltuvia robotisoituja tuotantomenetelmiä. Hankkeen aikana alueelle perustetaan metallialan yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on tuottaa ja levittää tietoa tulevaisuuden tuotantoteknologioiden hyödyntämisestä alueen metalliteollisuuden tuotannollisissa tehtävissä. Hankkeessa tutkitaan myös energiatehokkuuden merkitystä sekä aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuuksia hitsausprosessissa.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa alueen metalliteollisuuden kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta työmarkkinoilla. Osana hankekokonaisuutta rakennetaan metalliteollisuuteen soveltuva, siirrettävä robotisoitu hitsaussolu, jonka avulla voidaan demonstroida tuotannon automatisoinnista saatavia hyötyjä. Hitsaus on fyysisesti raskasta ja ergonomian kannalta haastavaa työtä, jonka automatisoinnilla voidaan vähentää työstä syntyvää fyysistä kuormitusta. Samalla syntyy uusia houkuttelevia työtehtäviä hitsausrobottien käyttöönotto-, ohjelmointi-, ja valvontatehtäviin. Yritysten ja oppilaitosten välisellä yhteistyöllä edistetään tulevaisuuden teknologioiden osaajien työllistymistä metallialan yrityksiin.

Hankkeen tuloksena alueelle syntyy aktiivinen yrityksistä ja oppilaitoksista koostuva metallialan yhteistyöverkosto. Hankkeen toimenpiteiden myötä on odotettavissa alueen erityisosaamisen entistä laajempi tunnustaminen kansallisilla- ja kansainvälisillä markkinoilla.


Ota yhteyttä

Sami Sarlin

TKI-asiantuntija