Siirry sisältöön
Logo Euroopan unionin osarahoittama
Highway of ICT

Highway to ICT

Hanke vastaa osaajapulaan ICT-alalla, ja ICT-osaaminen avaa lisäksi työllistymismahdollisuuksia monille muille aloille.

Toimiala: Opetuksen hankkeet

Projektin kesto: 1.1.2024 – 31.8.2026

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan Unionin osarahoittama
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Projektipäällikkö: Henry Paananen

ELY-keskuksen logo

Highway to ICT -hanke tarjoaa kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyönä matalan aloituskynnyksen korkeakoulutasoista ICT-koulutusta ja ohjaa uusia osaajia ICT-tehtäviin. Hankkeen tarjoama koulutus mahdollistaa työllistymisen lisäksi jatko-opintoihin suuntautumisen ja tukee uudenlaisen yritystoiminnan syntymistä.

Hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat turvealalta työttömäksi jääneet ja työttömyysuhan alaiset henkilöt. (mutta myös muita työttömiä ja uhan alla ja nuoret) Kasvava ympäristötietoisuus ja pyrkimys vähentää hiilidioksidipäästöjä ovat vähentäneet turpeen käyttöä energiantuotannossa ja vaikuttaneet merkittävästi turvealan työllisyysnäkymiin. Tämä muutos luo tarpeen uudelleenkouluttautumiselle, jotta siirtyminen uusiin työtehtäviin helpottuu. Turvealalla työskentelevien osaaminen voi olla hyvinkin erikoistunutta, jolloin uudelleentyöllistyminen saattaa vaatia uusien taitojen omaksumista. Sama pätee moniin muihinkin rakennemuutoksen kourissa painiviin aloihin.

Hanke vastaa osaajapulaan ICT-alalla, ja ICT-osaaminen avaa lisäksi työllistymismahdollisuuksia monille muille aloille. Esimerkiksi energia-alalla tietotekniset taidot ovat hyödyllisiä käytettäessä energianhallintajärjestelmiä, tehostettaessa prosesseja ja analysoitaessa dataa.

Hankkeen järjestämä koulutus ei edellytä hakijalta aiempaa ICT-osaamista eikä peruskoulututkintoa laajempaa opiskelutaustaa, mikä mahdollistaa osallistumisen laajalle joukolle ja edistää tasa-arvoa. Aiempi työ- tai opiskelutausta muualta kuin ICT-alalta on rikkaus, joka mahdollistaa uudenlaisen innovoinnin ja käyttäjälähtöisen tuotekehityksen.

Oamkin koordinoimassa hankkeessa ovat mukana Lapin ammattikorkeakoulu ja Centria-ammattikorkeakoulu.

The ICT sector and the green transition offer new employment opportunities for those who have become unemployed or are at risk of unemployment in the peat industry sector. These opportunities include retraining based on ICT skills, utilizing digitalization in green transition jobs, working in renewable energy and environmental technology sectors, as well as providing consulting and expert services. To succeed in employment, it is important to update skills and acquire knowledge in these fields. This project addresses these challenges and provides a pathway for education and skill acquisition.


Ota yhteyttä

Henry Paananen

Koulutusalapäällikkö (tieto-ja viestintätekniikka)