Siirry sisältöön
Hävkraft från EU 2014-2020 logo Europeiska socialfonden 2014-2020 logga
Innocluster

INNOCLUSTER 0.1

Utvecklande av ett gemensamt innovationsnätverk i Jakobstadsregionen

Toimiala: Tuotantoteknologia

Projektin kesto: 1.1.2023 – 31.12.2023

Toiminta-alue: Pohjanmaa

Rahoittajat: Europeiska Socialfonden
Närings-, trafik- och miljöcentralen

Projektipäällikkö: Jimmy Nymark

Projektets målsättning är att skapa en grund för ett innovationsnätverk öppet för alla företag i Jakobstadsregionen. Ett nätverk där företagen öppet kan prata problem, utmaningar och lösningar. Projektet är ett viktigt steg mot större samarbete inom innovationstemat och -nätverket inom den tillverkande industrin i Jakobstadsregionen.

Projektet ska hjälpa företag med sina innovationsprocesser genom att utveckla allmänna och offentliga innovationskoncept. Centrias omtyckta teknologiöverföringskoncept “Technology transfer concept” ligger som grund för arbetsmetoderna, där delar av konceptet kommer att testas på nytt sätt.

Med hjälp av projektet skapas icke-företagsspecifika innovationskoncept och -processer som kan användas som referens hos företagen eller övriga organisationer. Företagen får en inblick i systematiseringen av innovationsprocesser. 

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden som en del av de åtgärder som genomförs av Europeiska unionen som svar på COVID-19-pandemin. 

Företagsträffar 2023:  25.1., 23.2., 21.3., 19.4., 17.5., 8.6., 6.9., 22.11. och 18.12.

AI-talk 12.10.

Välkomna med! 

Yhteisen innovaatioverkoston kehittäminen Pietarsaaren seudulla

Hankkeen tavoitteena on luoda pohjaa kaikille Pietarsaaren seudun yrityksille avoimelle innovaatioverkostolle, jossa yritykset voivat avoimesti keskustella ongelmista, haasteista ja ratkaisuista. Hanke on tärkeä askel matkalla kohti suurempaa Pietarsaaren alueella toimivien valmistavan teollisuuden yrityksien innovaatioyhteistyötä ja –verkostoa.

Hanke auttaa yrityksiä niiden innovaatioprosesseissa kehittämällä yleisiä ja julkisia innovaatiokonsepteja. Centrian pidetty teknologian siirto -konsepti ”Technology transfer concept” luo perustan työskentelymenetelmille, joissa konseptin osioita testataan uusin tavoin.

Hankkeen avulla luodaan yrityksestä riippumattomia innovaatiokonsepteja ja -prosesseja, joita voidaan käyttää referensseinä yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Yritykset saavat käsityksen innovaatioprosessien systemaattisuuden hyödyllisyydestä.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hanke rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Yritystapaamiset 2023: 25.1., 23.2., 21.3., 19.4., 17.5., 8.6., 6.9. 22.11. ja 18.12.

sekä AI-talk 12.10.

Tervetuloa mukaan!

Österbottens Tidning 19.10.2023

AI-talk Innocluster artikel 19102023 ÖT
Publicerad med tillstånd av ÖT

Kontakt

Jimmy Nymark

TKI-asiantuntija


Katja Jankens

TKI-asiantuntija