Siirry sisältöön
Keski-Suomen Ely-keskuksen logo
Taustalla puku päällä oleva mies hehkulamppu kädessä. Edessä hanketta kuvaava puusilta ja puinen tikku-ukko siltaa ylittämässä

InnovaatioSilta

Centria keskittyy InnovaatioSilta-hankkeessa ammattikorkeakoulujen TKI-tulosten skaalautuvuuden ja kaupallistamisen kehittämiseen pk-yrityksissä.

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 1.1.2024-30.12.2025

Toiminta-alue: Kansallinen / Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Keski-Suomen Ely-keskus

Projektipäällikkö: Tuomas Paananen

Ammattikorkeakoulut yritysten innovaatiokyvykkyyden siltaa rakentamassa 

On havaittu, että omalla alallaan huippuosaajina tunnetut PK-yritykset voivat myös kohdata haasteita innovaatiokyvykkyydessään, mikä johtuu usein rajoitetuista resursseista, tiedon puutteesta tai kyvyttömyydestä hyödyntää uusinta tutkimustietoa. Tämä voi jarruttaa niiden kasvua ja kilpailukykyä nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Ammattikorkeakoulut puolestaan tuottavat arvokasta tutkimus- ja kehittämistietoutta, joka saattaa jäädä hyödyntämättä käytännön liiketoiminnassa, koska se ei aina saavuta yritysmaailmaa tehokkaasti.  

Uusi InnovaatioSilta-hanke pyrkii kuromaan umpeen kuilun näiden kahden haasteen välillä. Se tarjoaa ratkaisuja, jotka auttavat pk-yrityksiä tunnistamaan innovaatiopotentiaalinsa, käsittelemään innovaatiotoiminnan esteitä ja hyödyntämään ammattikorkeakoulujen tuottamaa tietoa parantaakseen liiketoimintaansa. Ammattikorkeakoulujen tutkimuksella halutaan vaikuttaa entistä tehokkaammin myös alueelliseen ja kansalliseen talouskasvuun. Pähkinänkuoressa voidaan todeta InnovaatioSilta-hankkeen poistavan esteet tiedon ja innovaatioiden vapaasta virtauksesta pk-yritysten ja korkeakoulujen välillä. Samalla vahvistetaan molempien osapuolten kilpailukykyä, kasvupotentiaalia sekä yhteistyötä esimerkiksi palveluliiketoiminnan kautta. 

Hanketta toteuttavat Centrian lisäksi Seinäjoen ja Satakunnan ammattikorkeakoulut.  Vaikka jokainen hankekumppani on päävastuussa yhdestä työpaketista, toteutetaan kolmella alueella (Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Satakunta) kaikkia toimenpiteitä. Ensimmäistä työpakettia koordinoi SeAMK. Siinä keskitytään innovaatiokyvykkyysarviointiin, jolla pyritään tunnistamaan ja analysoimaan pien- ja keskisuurten yritysten innovaatiokyvyn esteitä ja niiden alueellisia erityispiirteitä. 

SAMK:n toimesta koordinoitu toinen työpaketti pyrkii monipuolisesti vahvistamaan pk-yritysten innovaatiokyvykkyyttä. Ensimmäisen työpaketin innovaatiokyvykkyysarvioinneista saatujen tulosten perusteella järjestetään räätälöityjä työpajoja ja koulutuksia, jotka keskittyvät pk-yritysten innovaatiokyvyn keskeisimpiin haasteisiin. Keskiössä on yritysryhmien muodostaminen, joka mahdollistaa sekä vertaisoppimisen että parhaiden käytäntöjen jaon kunkin ammattikorkeakoulun alueella sekä ylialueellisesti.  

Centria on vastuussa ammattikorkeakoulujen TKI-tulosten skaalautuvuudesta ja kaupallistamisesta pk-yrityksille kolmannessa työpaketissa. Tavoitteena on luoda vaikuttavuustyökalu, joka auttaa tunnistamaan hankkeista nousevat kaupallistamiskelpoiset tulokset ja ideat.  Ammattikorkeakoulujen hanketulokset pyritään siirtämään pk-yritysten kaupalliseen käyttöön, syventäen näin yhteistyötä ja tukien sekä yritysten että ammattikorkeakoulujen innovaatiotoimintaa.  Yrityksiä palvelemaan luodaan hanketulosten ”kauppapaikka”, jonka kautta PK-yritykset saavat sujuvamman pääsyn ammattikorkeakoulujen tutkimusosaamiseen ja tulosten soveltamiseen, mikä voi olla niille merkittävä kilpailuetu. Ammattikorkeakoulut taas näkevät vaikuttavuuden käytännön liiketoimintaympäristössä, joka parantaa niiden hankeprosesseja ja innovaatiokykyä.  

Hankkeen aikana tapahtuvan vertaisoppimisen, kokemusten jakamisen ja mahdollisten yhteistyökokeilujen kautta pyritään luomaan yritysten verkosto, joka jatkaisi itsenäisesti toimintaansa innovaatiokyvykkyyden edelleen kehittämiseksi myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Tuomas Paananen

TKI-asiantuntija

+358504722972

Kokkola