Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo ELY-keskuksen logo

Jatkoväylä

Hankkeessa keskeisenä tavoitteina on lyhentää kokonaisopiskeluaikaa opintopolulla, joka koostuu ammatillisesta 2. asteen tutkinnosta ja ammattikorkeakoulututkinnosta.

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 01.10.2016 – 31.12.2018

Toiminta-alue: Kansallinen

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Projektipäällikkö: Tuula Hohenthal

Taustaa

Jatkoväylä -hanke on 11 ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun yhteishanke. Hankkeen päätoteuttaja on Xamk. Hankeen ESR-rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY. 

Päätoteuttajan hankesivulle tästä linkistä.

Tavoite

– lyhentää kokonaisopiskeluaikaa opintopolulla, joka koostuu ammatillisesta 2. asteen tutkinnosta ja ammattikorkeakoulututkinnosta,

– luoda, pilotoida ja yhtenäistää valtakunnallisia, alueiden rajat ylittäviä, koulutuksen järjestäjien yhteistyöhön perustuvia, ammatilliselta toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen toimintamalleja ja pedagogisia ratkaisuja

– lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta potentiaalisten opiskelijoiden näkökulmasta

– edistää koulutuksen osaamisperusteisuutta

Toteutus

1) Opintojen nopeuttaminen siirtymää tukevien toimintamallien avulla

2) Jatko-opinto- ja siirtymävaiheen ohjauksen toimintatapojen yhdenmukaistaminen ja juurruttaminen

3) Yhteisten siirtymävaiheen toimintamallien ja rakenteiden reunaehtojen luominen, kokemusten ja käytäntöjen jakaminen ja valtakunnallisten suositusten laatiminen sekä tietoisuuden lisääminen ammatillisesta väylästä

Työskentelyn ytimen muodostavat aluekohtaiset kokeilut, joissa kehitetään ja pilotoidaan toimintamalleja sujuvien väylien aikaansaamiseksi.

Centria-ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä muodostavat ns. Pohjanmaan aluekokeilun. Keski-Pohjanmaalla on pitkäjänteisesti kehitetty verkko- ja muuta etäopetusta, jotka mahdollistavat opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta. Aiemmissa hankkeissa (Keskipohjalainen koulutusväylä ja Vauhtia väylälle) on hyödynnetty etäopetuksen joustavuuden tarjoamia mahdollisuuksia ja näitä toimintamalleja kehitetään ja levitetään edelleen laajemmalle alueelle sekä tarjotaan valtakunnallisesti arvioitavaksi ja toteutettavaksi. Centria-ammattikorkeakoulu tuo hankkeeseen kokemukset ja toimintamallit, joita aiemmissa hankkeissa on saatu aikaan. Niitä levitetään ja jalostetaan edelleen toimintatapojen yhtenäistämiseksi. Erityisenä näkökulmana verkko-opintomahdollisuuksien integroiminen väyläopintoihin, niihin liittyvän osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintatapojen aikaansaaminen.

Centria-amk:n hanketehtäviä ovat mm.:  

– Kootaan mukana olevien ammattikorkeakoulujen verkko-opintotarjonta, joka soveltuisi Väyläopinnoiksi/toisella asteella opiskeltavaksi

– Kokeillaan verkko-opintojen liittämistä osaksi eri organisaatioissa toteutettavia väyläopintoja joko yksittäisinä opintojaksoina tai kokonaisuuksina

– Linjataan ja kehitetään yhdenmukaisia ahot-periaatteita ja -toimintatapoja. Pureudutaan opintojen kuvauksiin, osaamistavoitteiden määrittelyyn, osaamisen osoittamiseen ja arviointiin, jotta hankittu osaaminen olisi hyödynnettävissä eri oppilaitosten ja eri alojen tutkinnoissa.

– Laaditaan tiedotusmateriaalia, jotta opiskelijoiden tietoisuus mahdollisuudesta lisääntyy

– Ohjauksen laadullinen kehittäminen

Centria-ammattikorkeakoulussa hanketta toteuttaa:

Tuula Hohenthal, tki-asiantuntija, hankkeen koordinointi, p. 040 1209878                     

Ritva Saviluoto, lehtori, Ylivieskan kampus, p. 044 4492513

Helinä Moilanen, opo, tekniikka ja liiketalous Kokkola, p. 044 7250405


Ota yhteyttä

Tuula Hohenthal

Lehtori (oppimispalvelut)

0401209878

Kokkola