Siirry sisältöön
Opetus- ja kulttuuriministeriö logo

JATKUMO – ammattikorkeakoulut jatkuvan oppimisen edistäjinä

Hankkeen tavoitteena on jatkuvaan oppimiseen liittyvän palvelumallin luominen ja ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön syventäminen. 

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 1.8.2020-31.7.2023

Toiminta-alue: Kansallinen

Rahoittajat: Opetus- ja kulttuuriministeriö

https://blogi.eoppimispalvelut.fi/jatkumo/hanke/

Projektipäällikkö: Katariina Heikkilä

JATKUMO-hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jossa on mukana 10 ammattikorkeakoulua. Hankkeen kesto on 1.8.2020-31.7.2023. Hankkeen tavoitteena on jatkuvaan oppimiseen liittyvän palvelumallin luominen ja ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön syventäminen.  Yhteistyön myötä kullekin ammattikorkeakoululle avautuu mahdollisuus erikoistua tiettyyn kärkiosaamiseen, joka on mallin myötä kaikkien yritysten ja organisaatioiden saatavilla valtakunnallisesti.

JATKUMO-hankkeella pyritään yhdistämään korkeakoulujen kumppanuudet jatkuvan oppimisen malliin ja löytämään yhteisiä ja yhtenäisiä käytänteitä eri ammattikorkeakoulujen välillä. Hankkeessa kehitetään toimintamallia, jonka johdosta eri  ammattikorkeakoulujen koulutuspalvelut täydentävät toisiaan ja ovat kattavasti koko maan laajuisesti hyödynnettävissä. Hankkeen avulla levitetään myös tietoa ammattikorkeakoulujen tarjoamien palvelujen saatavuudesta.

JATKUMO-hankeen päätoteuttajana on Lapin ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Centria AMK, Humanistinen AMK, Jyväskylän AMK, XAMK, Karelia AMK, Laurea ammattikorkeakoulu, Oulun AMK, LAB AMK ja Savonia AMK.

Hankkeen tavoitteet:

1. Yritysten osaamistarpeisiin perustuvan koulutustarjonnan kehittäminen

2. Korkeakoulujen välisen koulutusyhteistyön kehittäminen; yhteinen palvelutarjonta ja työnjako valittujen profiilien mukaisesti

3. Korkeakoulujen koulutuskumppanuuden tarjooman sitominen pitkäjänteisesti osaksi yritysten jatkuvaa kehitystyötä

4. Jatkuvan oppimisen integroiminen korkeakoulujen kumppanuuden hallinnan prosesseihin

5. Jatkuvan oppimisen brändin, näkyvyyden ja tuotteistamisen rakentaminen ja ammattikorkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantaminen


Ota yhteyttä

Katariina Heikkilä

Projektisuunnittelija