Siirry sisältöön
Logo Euroopan unionin osarahoittama
Ilmakuva autoista tiellä keskellä metsää

KASVA – Kestävää kasvua mikro- ja pienyrityksiin TKI-toimijoiden ja yrityspalveluiden maakunnallisella yhteistyöllä

Yritysten vihreän siirtymän, innovaatiotoiminnan ja uuden liiketoiminnan syntymisen edistäminen.

Toimiala: Yrittäjyys ja hyvinvointi

Projektin kesto: 1.11.2023 – 31.10.2025

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan Unionin osarahoittama,
Pohjois-Pohjanmaan liitto

https://www.oulu.fi/fi/projektit/kasva-kestavaa-kasvua-ja-kilpailukykya-mikro-ja-pk-yrityksissa

Projektipäällikkö: Hanna Tölli

KASVA-hanke on Pohjois-Pohjanmaan eri puolilla toimivien matalan kynnyksen yrityspalvelutoimijoiden, yrittäjien, tutkijoiden ja innovaatiotoimijoiden ryhmähanke. Päätavoitteena on edistää alueen yritysten kestävää kasvua, uudistumista ja kehittymistä, muutoskyvykkyyttä sekä alueiden elin- ja pitovoimaa käynnistämällä seutukunnallisten yrityspalvelutoimijoiden vertaisverkosto, jonka avulla kehitetään yrityspalveluiden vaikuttavuutta ja tunnettavuutta sekä lisätään alueen TKI-yhteistyötä.

Hankkeessa on kolme teemallista kehittämisaluetta, joiden kautta yritysten vihreää siirtymää, innovaatiotoimintaa ja uuden liiketoiminnan syntymistä voidaan edistää.

Yrityspalvelutoimijoiden maakunnallinen vertaisverkosto – tämän vaikutuksesta yritysneuvonnan laatu ja tunnettuus paranee sekä alueiden väliset erot pienenevät. Yritykset hyötyvät yritysneuvojien laajemmasta osaamisesta. Hanke myös tuottaa ajantasaista tutkittua tietoa yrityspalveluiden kehittämisen tueksi ja toimintamalli sujuvaan tiedon tuottamisen ja soveltamisen yhteistyöhön tutkijoiden, yrityspalvelu- ja TKI-toimijoiden kesken.

Materiaalisivuvirtojen tunnistamisen ja hyödyntämisen työkalu – tämän avulla yrityspalvelut, yritykset itse ja teollisuuspuistot voivat selvittää yrityksen toiminnasta aiheutuvat sivuvirrat ja niiden hyödyntämismahdollisuudet uudeksi liiketoiminnaksi sekä sivuvirtapörssi, josta löytyvät jo selvitetyt tai hankkeen aikana selvitettävät yritysten sivuvirrat, niiden määrät, laadut ja arvioidut hinnat. Samalla hanke lisää ymmärrystä kiertotaloudesta, uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja kriteereistä, jotka vaikuttavat kiertotalousyritysten sijoittumispäätöksiin.

Digitaalisen valmistustekniikan avoimia ja maksuttomia Fab Lab-innovaatioympäristöjä – helpottavat uusien tuoteideoiden kokeilua. Fab Lab –ympäristöt luovat edellytykset alueen älykkäälle erikoistumiselle. Ympäristöt tukevat alueiden elinkeinoelämän innovointikyvykkyyden ja teknologiaosaamisen kasvua sekä vahvistavat digitaalisen valmistustekniikan TKI-osaamisen ja koulutuksen välistä synergiaa.

Hanke myös madaltaa kynnystä nähdä kansainvälistyminen mahdollisena kasvun muotona myös harvaan asuttujen alueiden pienille yrityksille.

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat maakunnassa toimivat mikro- ja pk-yritykset sekä matalan kynnyksen yrityspalveluorganisaatiot. Välillisesti hankkeen toiminta kohdistuu myös maakunnassa toimivien oppilaitosten toimintaan.

Oulun yliopisto, Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Limingan kunta, Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Utajärven Yrityspuisto Oy, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

KASVA-hankkeen osallistujien logot

Ota yhteyttä

Hanna Tölli

TKI-Koordinaattori