Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo

Kehitysvammaiset osallisina Green care -palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 21.08.2018 – 31.08.2021

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto

Projektipäällikkö: Anu Kamau

Taustaa

Kehitysvammaiset osallisina Green Care-palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa-hankkeen tarkoituksena on vahvistaa kehitysvammaisten osallisuutta ja kuulluksi tulemista kehittämällä ja kokeilemalla yhdessä.

Hankkeessa kehitetään yhteistoimintamallia, jossa asiakkaat kehittävät yhdessä ohjaajien ja yhteistyöverkoston kanssa arjen toiminnan sisältöjä Green Care-menetelmin. Tavoitteena lisätä asiakkaiden osallisuutta, hyvinvointia ja toimintakykyä.

Tarkoituksena on sisällyttää Green care-menetelmät osaksi SOITEn kehitysvammahuollon päivä- ja työtoimintapalvelujen toimintakulttuuria ja palveluvalikoimaa.

Työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi rakennetaan paikallista yhteistoimintaa, jossa asiakkaat, heidän ohjaajansa ja palvelujen tuottajat kehittävät ja kokeilevat yhdessä mielekkäitä luontoavusteisia hyvinvointia tukevia toimintoja arkeen.

Hankkeen päättyessä

Hanke päättyy 31.8.2021 ja hankkeen päättyessä Green Care -työtoiminnassa Keski-Pohjanmaan alueella käy säännöllisesti 45 kehitysvammaista asiakasta. Asiakkaat viihtyvät maatilan töissä ja toiminnasta saadaan, lähes pelkästään, myönteistä palautetta asiakkailta. Green Care -työtoiminta jatkuu pysyvänä toimintana osana Soiten palveluvalikoimaa.

Hankkeen aikana on valmennettu alueen toiminta-keskuksista valitut Green Care -vastuuohjaajat, jotka jatkossa tulevat vastaamaan Green Care -työtoimintaan liittyvistä tehtävistä. Mikäli siis olet kiinnostunut Green Care -työtoiminnasta, ole yhteydessä lähimpään toimintakeskukseen, josta sinua osataan neuvoa asiassa.

Hankkeen aikana kaikki halukkaat toimintakeskusten asiakkaat ovat päässeet tutustumaan maatiloilla tarjottavaan Green Care -työtoimintaan, lisäksi Green Care -menetelmiä on tuotu toimintakeskuksiin ja siellä on järjestetty erilaisia toimintatuokioita ja retkiä.

Kehitysvammaliiton kanssa yhteistyössä järjestetyt verkkoseminaarit tarjottiin Soiten kehitysvammahuollon päiväaikaisen toiminnan ja asumispalveluiden työntekijöille. Yhteensä noin 160 sote-alan ammattilaista sai lisätietoa ja työkaluja kehitysvammaisten asiakkaiden osallisuuden ja päätöksenteon tukemiseen.

Hankkeen tuloksia ja kehitettyä Green Care -työtoiminnan mallia on kuvattu Osallisuutta luonnosta! Green Care -toiminta kehitysvammaistyössä oppaassa. Oppaasta löytyy myös vinkkejä toimintakeskuksissa pidettäviin Green Care -tuokioihin.

Milloin
Hanke ajalla 21.08.2018-31.08.2021

Missä

Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella. Alueen kunnista Kannus, Kaustisen seutukunta ja Kokkola.

Toteuttajat

ESR-hanke, jossa mukana Centria-ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä SOITE, Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius.

Projektipäällikkö Anu Kamau anu.kamau@centria.fi 040 624 7952
Projektityöntekijä Pirkko Kola pirkko.kola@soite.fi 040 804 3696

Yhteistyössä


Ota yhteyttä

Anu Kamau

TKI-asiantuntija