Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan liitto logo

Kiertolannoite-esiselvityshanke

Hankkeessa kartoitetaan Keski-Pohjanmaan teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuudet kiertolannoitteiden valmistuksessa.

Toimiala: Kemia ja biotalous

Projektin kesto: 1.3.2023-31.12.2023

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Keski-Pohjanmaan Liitto

Budjetti: 53 714€

Projektipäällikkö: Emilia Niittyviita

Kierrätetyt ravinteet ja kierrätyslannoitteet ovat osa tulevaisuudenkestäviä ravinneratkaisuja. Hyödyntämällä lannoitevalmistuksessa eri teollisuuden alojen ylijäämämateriaaleja, pienennetään merkittävästi tuotteiden elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Väkilannoitteiden saatavuus on vaikeutunut muuttuneen maailmantilanteen myötä, ja tämän seurauksena tarvitaan alueellisia, innovatiivisia ratkaisuja lannoiteomavaraisuuden tueksi.

Hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset kierrätyslannoitteiden valmistukselle Keski-Pohjanmaalla. Tavoitteena on tukea alueellista vihreää siirtymää ja kiertotaloustoimintaa pidentämällä tällä hetkellä teollisille kaatopaikoille tai polttoon päätyvien materiaalien elinkaarta ja jalostaa niistä korkeamman jalostusasteen uusia tuotteita, kierrätyslannoitteita. Tavoitteena on edistää maakunnan suurteollisuuden, teolliset pk-yritykset ja alkutuotannon toimijat yhdistävän lannoite-ekosysteemin syntymistä parantaen samalla alueellista lannoitesaatavuutta ja huoltovarmuutta, sekä tukea maatalouden vähähiilisyyttä edistamällä kierrätyslannoitteiden käyttoä neitseellisistä raaka-aineista valmistettuja väkilannoitteita korvaten.

Hankkeessa kartoitetaan kierrätyslannoitteiden raaka-aineeksi soveltuvat teolliset sivuvirrat Keski-Pohjanmaalla, selvitetään niiden sisältämä ravinnepotentiaali ja testataan mahdollista ravinteiden talteenottoa. Lisäksi tarkastellaan sivuvirtojen kierrättämiseen liittyviä mahdollisia lainsäädännöllisiä pullonkauloja sekä sivuvirtojen hyödyntamisen teknisiä ja taloudellisia näkokulmia osana kierrätyslannoitteiden valmistusta.

Lisätietoja

Emilia Niittyviita

TKI-asiantuntija

+358405416001

Kokkola