Siirry sisältöön
Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 logo ELY-keskuksen logo

Keskipohjalainen koulutusväylä -projekti

Toimiala: Opetuksen hankkeet

Projektin kesto: 01.09.2011 – 31.12.2014

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Projektipäällikkö: Mari Emmes

Taustaa

Keskipohjalainen koulutusväylä-hankkeen päämääränä on tutkintoon johtavan koulutuksen ja sen tukitoimien sisällöllinen kehittyminen siten, että siirtyminen koulutustasolta toiselle, työn ohessa opiskeleminen ja työstä välillä koulutukseen siirtyminen sujuisi Keski-Pohjanmaalla opiskelijan kannalta mahdollisimman joustavasti ja alueen työelämän tarpeita tukien. 

Tavoite

Projektin tarkoituksena on kehittää ratkaisuja, joilla saataisiin vahvistettua ammatillista väylää alueen ammatillisesta peruskoulutuksesta Centria ammattikorkeakoulun koulutusohjelmiin niin sisällöllisesti kuin määrällisesti. Toinen kehitysprosessi on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen maisterikoulutuksiin johtavien väylien eli maisteriväylien kehittäminen. Projektissa lähialueiden avoimen yliopiston opintoja halutaan laajentaa ja kehittää tukemaan paremmin Kokkolan yliopistokeskuksen maisterikoulutuksia sekä syventää yhteistyötä Centria ammattikorkeakoulun kanssa ylempien tutkintojen järjestämisessä.

Keskeinen elementti projektissa on AHOT (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) -prosessiin liittyvien paikallisten sovellusten luominen eri koulutusasteiden opintoihin Keski-Pohjanmaalla. Tavoitteena on löytää hyviä käytänteitä joustavoittamaan ja nopeuttamaan opiskelijoiden etenemistä kohti tutkintoa ja työelämää. Tällä pyritään osaltaan vastaamaan alueella kasvavaan työvoiman tarpeeseen.

Projektia edelsi Keski-Pohjanmaan liiton maakunnan kehittämisrahoituksella toteutettu esiselvitysvaihe (1.8.2010-31.3.2011), jonka aikana laadittiin ammatillisen väylän ja maisteriväylien nykytilan kuvaus sekä niiden kehittäiskohteet. Jatkona oleva ESR-projekti on valmisteltu esiselvitysvaiheen tulosten perusteella. 

Projektipäällikkö

Mari Emmes, Centria ammattikorkeakoulu

Talonpojankatu 2A, 67100 Kokkola

p. 040 808 5103

mari.emmes@centria.fi

Projektivastaava

Mari Harald, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Talonpojankatu 2B, 67100 Kokkola

p. 040 837 2368

mari.harald@chydenius.fi

Projektivastaava

Kari Kalliokoski, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Peikkolinnankatu 6, 67100 Kokkola

p. 044 725 0869

kari.kalliokoski@kpedu.fi

Yhteistyössä

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä


Ota yhteyttä

Mari Emmes

Opintoasiainpäällikkö