Siirry sisältöön
Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 logo ELY-keskuksen logo

Kulttuuriyrittäjyys

Kulttuuriyrittäjyysosaamisen edistäminen Keski-Pohjanmaalla

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 010.8.2010 – 31.12.2012

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahastoja Euroopan sosiaalirahasto, Elinkeino-, Liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot: Annika Mylläri, 0406351040, annika.myllari@centria.fi

Projektipäällikkö: Toni Kettukangas

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä kulttuuriyrittäjyyttä ja luovien toimialojen liiketoimintaosaamista järjestämällä Keski-Pohjanmaan alueella tavoitteisiin sopivaa koulutusta.

Tarjoamme Keski-Pohjanmaan alueella kulttuuriyrittäjyydestä kiinnostuneille henkilöille koulutusta kulttuuriyrittäjyydestä ja liiketoimintaosaamisesta. Koulutus aloitetaan keväällä 2012.

Keski-Pohjanmaan AMK:n henkilöstölle tarjoamme koulutusta tekijänoikeuksista sekä liiketoimintaosaamisen ja kulttuuriyrittäjyysvalmennuksen koulutusta. 

Sivustoa päivitetään koko ajan, joten parhaiten uuden tiedon jäljillä pysyy liittymällä hankkeen sähköpostilistalle.

Tälle sivustolle keräämme kaiken tiedon hankkeen koulutuksista ja tapahtumista sekä menneistä että tulevista. Voit seurata hankkeen etenemistä sivupalkista löytyvistä osioista:

Kerämme myös yleistä tietoa luovista aloista ja kulttuuriyrittäjyydestä. Näihin tietoihin voit tutustua FAQ Luovat toimialat – kohdasta.

Toimenpiteet

Tietoja luovista aloista löytyy Hermia Oy:n julkaisusta Fact Sheets – luovat alat. Julkaisussa on koostettu 14 eri luovan toimialan tietoja. Tietokooosteessa on perustietoja alasta, keskeisiä talouden tunnuslukuja sekä tietoja alan yhteyksistä muihin toimialoihin. Hyvä ja tiivis paketti luoviin aloihin tutustumiseen!

Eri maista löytyy erilaisia määritelmiä luoville toimialoille (creative industries). Laajimman näkemyksen mukaan luovat alat sisältävät kaikki alat, jotka synnyttävät tekijänoikeuksia, patentteja tai tuotemerkkejä. Tällöin ne nähdään liiketoimintana, joka perustuu aineettoman omaisuuden kaupalliselle hyödyntämiselle. Määrittely on toistaiseksi avoin, sillä luovat alat muuttuvat ja kehittyvät koko ajan.

Kulttuuriyrittäjyysosaamisen edistäminen Keski-Pohjanmaalla – hankkeen luovien alojen määrittely perustuu TEM: käyttämään määrittelyyn luovista aloista. Nykyinen määrittely lähtee siitä, että luovia toimialoja on, jaottelusta riippuen 12 -15 kappaletta.

Luoviin aloihin luokitellaan seuraavat toimialat:

 • Animaatiotuotanto
 • AV-viestintä (elokuvat, TV)
 • Arkkitehtuuri
 • Desing
 • Peliteollisuus
 • Musiikki
 • Tanssi, sirkus ja teatteri
 • Viestintä
 • Kirjallisuus
 • Kuvataide
 • Taide- ja antiikkikauppa
 • Markkinointi ja mainonta

Lähteet:

 1. “Luova raha – Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen“, Hermia Oy:n julkaisu.
 2. Luotu.fi – mitä ovat luovat alat? 

Yhteystiedot

Annika Mylläri
040 6351040
annika.myllari@centria.fi