Siirry sisältöön
Euroopan Unionin osarahoittama -logo

Kustomoinnilla kilpailukykyä

Hankkeessa kehitetään puurakentamisen tuotejärjestelmiä ja tutkitaan niiden liiketoiminnallisia vaikutuksia asiakasodotusten, tuottavuuden ja laadun näkökulmista.

Toimiala: Tuotantoteknologia

Projektin kesto: 1.11.2023 – 31.10.2025

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan unioni – Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027
Pohjois-Pohjanmaan liitto

Projektipäällikkö: Harri Hyry

Pohjois-Pohjanmaan liiton logo

Kustomoinnilla kilpailukykyä – puurakentamisen tuotejärjestelmien kehityshankkeessa päätavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja luoda uusia toimintamalleja puurakentamiseen liittyen, sekä kehittää uusi tuotekonfiguraattori toimialalla työskentelevien yritysten käyttöön.

Tavoitteena on luoda hankkeen tuottaman tutkimustiedon pohjalta teollisen toimintamallin mukainen modulaaristen puurakennusten suunnittelukonsepti. Hankkeen päätoteuttajana toimii Centria-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteutuksesta vastaa Oulun yliopisto.

Oulun yliopisto vastaa hankkeen tutkimusosuudesta luomalla uutta tietoa puurakentamiseen liittyvistä laatuvaatimuksista, suunnittelu- ja tuotejärjestelmistä sekä niiden kautta luotujen tuotteiden kustomoitavuudesta ja vetovoimaisuudesta kohderyhmälle. Lisäksi tutkitaan edellä mainittujen järjestelmien vaikutusta toimitusketjuihin tuottavuuden ja laadun näkökulmista.

Centria kehittää Oulun yliopiston tuottaman tutkimustiedon pohjalta hankkeen päätavoitteen mukaisesti, puurakentamiseen keskittyvän tuotekonfiguraattorin, jossa on huomioitu toimitusketjun vaatimukset ja rajoitteet.


Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivat rakennusalan toimijaorganisaatiot, erityisesti tuotejärjestelmien ja tuotantoketjujen kehittämisestä innostuneet. Kasvavat ja innovatiiviset puurakentamiseen keskittyneet rakennusliikkeet ja puu- ja rakennustuotealan yritykset, sekä suunnittelutoimistot, valvontaviranomaiset, aliurakoitsijat ja komponenttivalmistajat.


Ota yhteyttä

Harri Hyry

TKI-asiantuntija

+358504739803

Ylivieska