Siirry sisältöön
Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
Bittiavaruus

Kyberturvallisuuskoulutuksen ja siihen liittyvän yhteistyön kehittäminen korkeakouluissa

Tässä neljäntoista ammattikorkeakoulun yhteishankkeessa yhtenäistetään ja suositellaan kansallisia kyberturvallisuuden osaamisvaatimuksia alakohtaisesti esimerkiksi ICT-alalla, liiketaloudessa, sosiaali- ja terveysalalla.

Toimiala: Opetuksen hankkeet

Projektin kesto: 1.4.2023 – 31.12.2025

Toiminta-alue: Kansallinen

Rahoittajat: OKM:n rahoittama strateginen kehittämisprojekti

https://jyvsectec.fi/2023/09/developing-cyber-security-education/

Projektipäällikkö: Henry Paananen

Kyberturvallisuuden korkeakoulutusta on Suomessa järjestetty vuodesta 2013 lähtien tutkinto-ohjelmien muodossa. Vuosikymmenen aikana tutkinto-ohjelmia on perustettu useaan ammattikorkeakouluun eri puolella Suomea. Tutkinto-ohjelmien ohella ammattikorkeakoulut tarjoavat avoimessa tarjonnassaan opintojaksoja kyberturvallisuudesta. Lisäksi korkeakouluilla on hankkeita kyberturvallisuudesta eri teemoilla.

Tässä neljäntoista ammattikorkeakoulun yhteishankkeessa yhtenäistetään ja suositellaan kansallisia kyberturvallisuuden osaamisvaatimuksia alakohtaisesti esimerkiksi ICT-alalla, liiketaloudessa, sosiaali- ja terveysalalla. Hankkeessa tarkastellaan myös jokaisen ammattikorkeakouluopiskelijan osaamistavoitteita kyberturvallisuudesta. Näitä osaamisvaatimuksia voi kukin ammattikorkeakoulu toteuttaa osana omaa opetussuunnitelmaansa. Uuden osaamiskuvauksen mukaisia opintojaksoja pilotoidaan hankkeen aikana osana avoimen tarjontaa. Hankkeen tavoitteena on myös saada kyberturvallisuuden tutkimus- ja kehitystoiminta lähemmäksi osaksi opintotarjontaa, sekä varmistaa opintojen jakelu- ja laadunvarmistamismalli.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu toimii hankkeen koordinaattorina. Hankkeeseen osallistuvat seuraavat ammattikorkeakoulut:

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Poliisiammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
Turun ammattikorkeakoulu Oy
Vaasan ammattikorkeakoulu Oy – Vasa yrkeshögskola Ab
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Hanke on osa Suomen kyberturvallisuusstrategian (2019) kolmatta kohtaa: Kyberturvallisuuden osaamisen kehittäminen – arkiosaaminen ja huipputaitajat kyberturvallisuuden varmistajina.


Ota yhteyttä

Henry Paananen

Koulutusalapäällikkö (tieto-ja viestintätekniikka)