Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo ELY-keskuksen logo

LaatuES – esiselvityshanke

Hankkeella kartoitetaan Pohjois-Pohjanmaan eteläosan yritysten ja myös joidenkin julkisten organisaatioiden laatuosaamisen tila ja konkreettiset kehitystarpeet. Kartoituksen kriteeristön pohjana toimii ASQ:n Certified Quality Engineer (CQE) Body of Knowledge.

Toimiala: Tuotantoteknologia

Projektin kesto: 01.03 – 30.09.2018

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Budjetti: 57 761 EUR

Lisätiedot: Jorma Hintikka, TKI -päällikkö, 044 4492637, jorma.hintikka@centria.fi

Projektipäällikkö: Esko Sääskilahti

Taustaa

LaatuES -hankkeella kartoitetaan Pohjois-Pohjanmaan eteläosan yritysten ja myös joidenkin julkisten organisaatioiden laatuosaamisen tila ja konkreettiset kehitystarpeet. Kartoituksen kriteeristön pohjana toimii ASQ:n Certified Quality Engineer (CQE) Body of Knowledge.

Hankkeen avulla luodaan edellytykset alueen organisaatioiden kehitystarpeiden tunnistamiseksi ja jatkotoimenpiteiden määrittämiseksi ja siten organisaatioiden kilpailukyvyn parantamiseksi.

Hankkeessa määritellään ennakointimenetelmä, jonka avulla osaamistason arviointi voidaan toistaa myöhemmin ja näin ollen seurata osaamistason kehittymistä. Kartoituksen perusteella laaditaan raportti ja suunnitelma jatkotoimenpiteistä.

Toteutusaika: 1.3.-30.9.2018, Kustannusarvio: 57 761 €, Rahoittajat: Ely-keskus/ESR, Centria

Kuvaus

Hankkeella kartoitetaan Pohjois-Pohjanmaan eteläosan yritysten ja myös joidenkin julkisten organisaatioiden laatuosaamisen tila ja konkreettiset kehitystarpeet. Tällä hetkellä alueen organisaatioiden laatuosaamisen tilasta ei ole riittävästi yhtenäistä tietoa. Yritysten ja julkisten organisaatioiden laatuosaamisen taso kartoitetaan perustuen ASQ:n (American Society for Quality) body of knowledge sisältöön.

Hankkeen avulla luodaan edellytykset alueen organisaatioiden kehitystarpeiden tunnistamiseksi ja jatkotoimenpiteiden määrittämiseksi ja siten organisaatioiden kilpailukyvyn parantamiseksi. Hankkeessa määritellään ennakointimenetelmä, jonka avulla osaamistason arviointi voidaan toistaa myöhemmin ja näin ollen seurata osaamistason kehittymistä. Kartoituksen perusteella laaditaan raportti ja suunnitelma jatkotoimenpiteistä.

Hankkeessa tehdään valitulla ennakointimenetelmällä ensimmäinen selvitys alueen organisaatioiden laatuosaamisen tasosta sekä päätetään ja valmistellaan tarvittavat jatkotoimenpiteet. Selvityksessä pohditaan keinoja tiivistää laatukoulutuksissa koulutuksen ja työelämän yhteistyötä sekä kytkeä laatukouluttaminen tiiviimmin tutkimus- ja kehitystoimintaan. Laatuosaamisen nykytason ja siinä havaittujen puutteiden perusteella tämän esiselvitysprojektin jälkeen käynnistettävillä kehitystoimilla pystytään laatukoulutusta tarjoamaan entistä joustavammilla opintopoluilla.

Hankkeen tavoitteena on kehittää laatuun liityvien osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointimenetelmä, jota hyödynnetään myöhemmin suoritettavien laatuosaamisen kehittämistoimenpiteiden valmistelussa. Tavoitteena on myös tehdä valitulla ennakointimenetelmällä ensimmäinen selvitys alueen organisaatioiden laatuosaamisen tasosta sekä päättää tarvittavat jatkotoimenpiteet. Selvityksessä pohditaan keinoja tiivistää laatukoulutuksissa koulutuksen ja työelämän yhteistyötä sekä kytkeä laatukouluttaminen tiiviimmin tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Hankkeessa kartoitetaan alueen organisaatioiden laatuosaamisen taso perustuen ASQ:n body of knowledge sisältöön. Laatuosaamisen nykytason ja siinä havaittujen puutteiden perusteella tämän esiselvitysprojektin jälkeen käynnistettavillä kehitystoimilla pystytään laatukoulutusta tarjoamaan entistä joustavammilla opintopoluilla.

Tämän hankkeen pyrkimyksenä on kerätä tietoa hyödynnettäväksi laatuosaamisen lisäämiseen liittyvissä toimenpiteissä oppilaitosten tutkintokoulutuksissa ja muilla opintopoluilla. Yhtenä tämän hankkeen käynnistämisen ajurina on ollut nostaa Centria-ammattikorkeakoulusta valmistuvien opiskelijoiden laatuosaamista ja viedä osaaminen heidän kauttaan yrityksiin.

Hankkeen keskeiset tulokset ovat tiivistettynä oheisessa raporteissa:

 1. Yhteenveto olemassa olevien osaamis- ja koulutustarpeen ennakoinnin malleista ja työkaluista (Sähköinen, pdfmuotoinen raportti. Linkki 1 alapuolella)
 2. Laatuasioihin liittyvän osaamis- ja koulutustarpeen ennakoinnin työkalu (Sähköinen Excel-taulukko)
 3. Yhteenveto laatuasioiden osaamis- ja koulutustarpeista koeryhmässä (Sähköinen, pdf-muotoinen raportti. Linkki 2 alapuolella)
 4. Alueelliseen tarpeeseen vastaava laatuosaamisen kehittämissuunnitelma (Sähköinen, pdf-muotoinen kehittämissuunnitelma, Linkki 3 alapuolella)

Laatuasiantuntijat:

Projektipäällikkö:

Valmistavan teollisuuden edustaja

 • Markku Mäkitalo, Junnikkalan Saha Oy
 • Kari Viljamaa, Lapwall Oy, varapuheenjohtaja

Palvelualan yritys

 • Heidi Ilmonen, Salus Qualitas Consulting Oy
 • Marjut Jokela, Salus Qualitas Consulting Oy

Sosiaali- ja terveysalan edustaja

 • Mika Rytkönen, Taukokangas Oy, puheenjohtaja
 • Marjut Parhiala, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Toteuttavan organisaation edustaja

 • Jorma Hintikka, Centria

Asiantuntijajäsenet

 • Päivi Jaakola, ELY-keskus