Siirry sisältöön
Työsuojelurahasto logo ELY-keskuksen logo

LYHTY – Lyhyiden työpoissaolojen ennaltaehkäisy

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 1.11.2018-1.4.2022

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Työsuojelurahasto
Keski-Pohjanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö: Marja-Liisa Hiironen

Kun tarkastellaan sairauspoissaoloja, huomio kiinnittyy siihen, että pitkiä sairauspoissaoloja on tutkittu paljon. Sen sijaan lyhyistä, 1 – 10 päivää kestävistä sairauspoissaoloista syineen, kestoineen ja ajoittumisineen, on hyvin vähän tutkimustietoa. Lyhyet sairauspoissaolot kuormittavat monella tavalla niin yksilöitä, työyhteisöjä kuin myös työnantajien taloutta. Lyhyiden sairauspoissaolojen on havaittu ennustavan pitkiä sairauspoissaoloja, mikä osaltaan tekee lyhyistä sairauspoissaoloista merkittävän tutkimuskohteen: kun halutaan ehkäistä pitkiä sairauspoissaoloja, tarvitaan tietoa lyhyistä sairauspoissaoloista. Centria-ammattikorkeakoulun toteuttamassa, Euroopan sosiaalirahaston ja Työsuojelurahaston rahoittamassa LYHTY –hankkeessa (1.11.2018 – 1.4.2022) etsitään syitä erityisesti niille poissaolojen aiheuttajille, joita ei ole vielä laajasti tunnistettu. Lyhyiden poissaolojen syy-seuraussuhteisiin pureutuminen mahdollistaa entistä syvällisemmän käsityksen luomisen työntekijän poissaolojen syistä. Kun näitä syitä tunnistetaan ala- ja ammattikohtaisesti, voidaan työterveyshuollossa ja hyvinvointiyrittäjien toimesta luoda ennaltaehkäiseviä työkaluja hyvinvoinnin edistämisen tueksi. LYHTY-hankkeessa (lyhyiden työpoissaolojen ennaltaehkäisy) tavoitteena oli lyhyisiin sairauspoissaoloihin liittyvien alakohtaisten, jopa ammattiryhmäkohtaisten, syiden etsiminen ja löytäminen.

Hankehenkilöiden "high five"

Ota yhteyttä

Marja-Liisa Hiironen

TKI-koordinaattori