Siirry sisältöön
Euroopan Unionin osarahoittama -logo

Metapilot Factory

Metapilot Factory-hankkeen tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan alueen korkeakoulujen sekä mikro- ja pk-yritysten osaamista ja ymmärrystä metaverse-teknologioiden osalta.

Toimiala: Digitalisaatio

Projektin kesto: 1.11.2023 – 31.12.2025

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan unioni – Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027
Pohjois-Pohjanmaan liitto

Projektipäällikkö: Ville Autio

Pohjois-Pohjanmaan liiton logo

Metapilot Factory-hankkeen tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan alueen korkeakoulujen sekä mikro- ja pk-yritysten osaamista ja ymmärrystä metaverse-teknologioiden osalta. Tämän avulla halutaan turvata alueen toimijoiden mahdollisuuksia tarttua uusiin liiketoiminta- ja kehitysmahdollisuuksiin.

Tavoitteena on selvittää ja arvioida erilaisten metaverse-teknologioiden, kuten laajennetun todellisuuden (XR) ja lohkoketjujen soveltuvuutta ja liiketoimintapotentiaalia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Selvitystöiden ja pilottien kautta tuotetaan tietoa myös kyseisten sidosryhmien käyttöön. Samalla halutaan lisätä hanketoimijoiden käytännön osaamista ja valmiuksia hyödyntää metaversen keskeisiä teknologioita.

Metaverse-teknologioilla tulee olemaan vaikutusta korkeakoulujen toimintaan ja, niissä voi olla potentiaalia koulutuskäytön näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena on myös selvittää metaversen hyötyjä ja mahdollisia ongelmia opetuksessa sekä kartoittaa niiden tuottamaa lisäarvoa ammattitaidon ja osaamisen kasvattamisessa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat osallistuvien organisaatioiden OAMK:n, Centrian ja Oulun yliopiston henkilöstö sekä Pohjois-Pohjanmaan mikro- ja pk-yritysten henkilöstö osaamista lisäävien tapahtumien osalta.

Hanketta koordinoi OAMK ja sen osatoteuttajina toimivat Centria-ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto.


Ota yhteyttä

Ville Autio

TKI-asiantuntija