Siirry sisältöön
Euroopan aluekehitysrahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo ELY-keskuksen logo

MinePro – Osaamista ja työvoimaa kaivos- ja akkualalle

MinePro-hankkeen tuloksena prosessiteollisuuden osaajatarpeeseen pystytään vastaamaan alueemme yritysten ja koulutusorganisaatioiden tiiviillä yhteistyöllä, jolloin osaamisen jatkuva uudistaminen onnistuu tulevaisuudessakin.

Toimiala: Kemia ja biotalous

Projektin kesto: 1.9.2020 – 31.8.2023

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto
Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Projektipäällikkö: Heidi Kanala-Salminen

Keski-Pohjanmaan alueella on käynnistymässä lähitulevaisuudessa useita kaivos- ja akkuteollisuuteen liittyviä hankkeita, joiden työvoiman tarve on merkittävä. Lisäksi olemassa oleva prosessi- ja kemianteollisuus tarvitsee jatkuvasti uusia työntekijöitä. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (Kpedu) ja Centria ammattikorkeakoulu (Centria) ovat pystyneet toistaiseksi vastaamaan koulutuskysyntään hyvin.

Tilanne tulee muuttumaan kuitenkin uusien tehtaiden ja kaivosten käynnistymisen myötä, ja valmistautuminen tulee aloittaa nyt. Koulutussisällöt tulee rakentaa ja pilotoida hyödyntäen uusia pedagogisia ja teknologisia ratkaisuja. Hankkeen toimenpiteissä korostuu koulutusorganisaatioiden, yritysten ja kumppaneiden yhteistyön tiivistäminen tulevaisuuteen varauduttaessa.

MinePro-hankkeen tuloksena prosessiteollisuuden osaajatarpeeseen pystytään vastaamaan alueemme yritysten ja koulutusorganisaatioiden tiiviillä yhteistyöllä, jolloin osaamisen jatkuva uudistaminen onnistuu tulevaisuudessakin.

MinePro-hankkeen tavoitteena on:

MinePro-hankkeen toimenpiteet on jaettu työpaketeittain seuraavasti:


Ota yhteyttä

Heidi Kanala-Salminen

TKI-päällikkö