Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo

Mitä sinulle kuuluu?

Siikajoki, välittämisen ja vuorovaikutuksen yhteisö.

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 01.01.2018 – 31.12.2020

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto

Projektipäällikkö: Riina Varila

Taustaa

Mitä sinulle kuuluu? – Siikajoki, välittämisen ja vuorovaikutuksen yhteisö on kolmivuotinen ESR-rahoitteinen hanke. Hanke on aloittanut toimintansa vuoden 2018 alussa. Centria-ammattikorkeakoulu on hankkeen osatoteuttaja. Päätoteuttajana toimii Raahen seurakunta, Ruukki – Paavola – Siikajoki-aluetyö ja toisena osatoteuttajina on Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on osallisuuden, yhteisöllisyyden ja aktiivisen kansalaisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Hankkeen tavoitteena on myös moniammatillisen ja paikallisen kunta-seurakunta-järjestöt yhteistyön kehittäminen niin, että palvelut muodostuvat entistä kokonaisvaltaisemmiksi sekä asiakas- ja asukaslähtöisemmiksi. Niin ikään tavoitteena on kehittää vähintään yksi, selkeästi määriteltävä ja siirrettävä toimintamalli edellä kuvattujen tavoitteiden toteuttamiseksi muuallakin kuin tämän hankkeen toiminta-alueella.

Kohderyhmä

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat työttömät nuoret ja nuoret aikuiset (18–28-vuotiaat), pitkäaikaistyöttömät ja paikallinen toimijaverkosto.

Centrian rooli

Centria tuo hankkeeseen nuorisotyön näkökulman syrjäytymisen ehkäisyssä: Ennakoimalla ja suuntaamalla syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä nuoriin, voidaan ehkäistä monien ongelmien kärjistyminen ja monimutkaistuminen. Centrian osatoteutuksen tavoitteena on tehostaa lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamista tukevia palveluja ja toimintatapoja. Tavoitteena on myös vahvistaa paikallisen nuorisotyön osaamista ja ottaa käyttöön nuoria aktivoivia ja osallistavia toimintamuotoja digitaalisia työkaluja hyödyntäen. Ammattilaisia tuetaan sosiaalisen median sovellusten hyötykäytössä nuorten parissa tehtävässä työssä. Hyväksi koettuja malleja kehitetään edelleen yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Digitaalisten työkalujen käyttöönottoa tuetaan myös moniammatillisen yhteistyön helpottamiseksi.

Tiivistelmä Centrian toimenpiteistä (toteutetaan yhteistyössä seurakunnan ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa):

1. Yhteistyökumppaneiden, osatoteuttajien ja seurakunnan toimijoiden yhteisen kehittämisen työpajatoiminta; moniammatillisuus.

2. Tavoitelähtöisen moniammatillisuuteen (sosiaaliala, nuorisoala, terveysala, opetusala) pohjautuvan yhteistyösuunnitelman laatiminen ja käyttöönotto niin, että se tukee laaja-alaisesti nuorten ja nuorten aikuisten sekä perheiden mielenhyvinvointia sekä elämänhallintaa ja näin myös koulutus- ja työelämään sijoittumista.

3. Työttömiin nuoriin ja nuoriin aikuisiin sekä heidän perheisiinsä kohdennetun ryhmätoiminnan sisältöjen kehittäminen esim. vanhempilapsi-toiminta, isä-poika-toiminta, perheleirit, lautapeli-toiminta.

4. Digitaalisten työkalujen ammattikäytön tukeminen ja edistäminen sekä nuorten kanssa toimimiseen kuin myös moniammatillisen yhteistyön helpottamiseksi (tiedon vaihto).

Riina Varila, asiantuntija

Riina vastaa Centrian osatoteutuksesta ja toimii hankkeessa nuorisotyön kehittämisen sekä digitaalisten teknologioiden (tieto- ja viestintätekniikka ja sosiaalinen media) asiantuntijana.

puh. 040 831 3312

riina.varila@centria.fi

Annika Yliniemi, asiantuntija

Annika vastaa osatoteutuksen toiminnan toteutuksesta ja etenkin seurakunnan ja Centrian välisestä yhteistyöstä.

puh. 044 449 2645

annika.yliniemi@centria.fi

Minna Hartikainen, projektisihteeri 

puh. 040 664 7661

minna.hartikainen@centria.fi

Yhteistyökumppanit 

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Siikajoen kunta, Ruukin Osuuspankki, Ruukin yrittäjät, LC Ruukki, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, TE-toimisto, Ruukin vastaanottokeskus, Nuori Kirkko ry ja Paavolan nuorisoseura ry.

Yhteistyössä


Ota yhteyttä

Riina Varila

TKI-asiantuntija