Siirry sisältöön
Euroopan aluekehitysrahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo Pohjois-Pohjanmaan liiton logo

MITATEN – Tuotantoprosessien vakautus

Mittausten luotettavuus tulee varmistaa ja mittausdatan analysointi automatisoida, jotta teollinen internet voidaan integroida tuotantoprosesseihin.

Toimiala: Tuotantoteknologia

Projektin kesto: 01.08.2018 – 31.12.2020

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Lisätiedot: Elisa Saarela, +358 44 4492635, elisa.saarela@centria.fi

Projektipäällikkö: Elisa Saarela

Taustaa

Centria tutkimus ja kehitys toimii tiiviissä yhteistyössä useiden prosessiteollisuuden alojen kanssa. Erilaisissa kehitys- ja palvelutoiminnan tapauksissa on todettu yritysten prosessien stabiiliuden ja prosessimittauksen puutteellisuus ja mittauksen luotettavuuden varmentamisen heikko taso. Prosessin säätäminen virheellisen tiedon perusteella aiheuttaa tuotannon vaihtelua sekä turhan työn, materiaalihukan sekä energiakustannusten syntymistä.

Mittausten luotettavuus tulee varmistaa ja mittausdatan analysointi automatisoida, jotta teollinen internet voidaan integroida tuotantoprosesseihin. Tällä hetkellä kerättyä prosessitietoa ei visualisoida tai visualisointi tapahtuu viiveellä ja manuaalisesti. Prosessin tuotannon säätäminen oikea-aikaisesti vaatii tiedon automaattista analysointia sekä tiedon visualisointia niin tuotantoprosessin työntekijöille kuin tuotannonohjaukselle.

Tässä hankkeessa tuotetaan ja siirretään tietoa kohdealueen rakennustuoteteollisuuden yrityksillä siitä, miten tuotantoprosessin vaihtelu voidaan saada paremmin hallintaan luotettavan reaaliaikaisen mittauksen ja visualisoinnin keinoin. Tiedon lisääntymisen avulla yritysten mittausmenetelmien luotettavuus parantuu ja tuotantoprosessia säädetään oikeilla arvoilla. Samalla vaikutetaan prosessin kustannus-, energia- ja materiaalitehokkuuteen.

MITATEN-hankkeessa on tarkoitus työstää yritysten tarpeen mukaan kehityspilotteja.
Valmistuneet kehityspilotit on lueteltuna alla.

 • Prosessin häiriöiden vähentäminen ja laatuvaihtelun tasoittaminen
 • Tuotannon häiriöiden vähentäminen data-analysoinnin avulla
 • Tuotannon optimointi simuloinnin avulla
 • Elementtien asennuksessa havaittujen häiriöiden vähentäminen mitatun datan avulla
 • Mittauksen varmentaminen
 • Visualisoinnin kehittäminen
 • Reaaliaikainen mittaus

 • Luotettava mittausprosessi (Hyvärilä, J., Mattila, P., Parikka, H., Saarela, E. & Wirkkala, P. 2019
 • Maalin kalvonpaksuuden mittaaminen – CoatMaster Flex (Parikka, H. 2019
 • Erityissyiden tunnistaminen virtausmittarin avulla (Parikka, H., Saarela, E. & Wirkkala, P.2020
 • Ruiskutusprosessin vakiointi (Parikka, H., Saarela, E & Wirkkala, P. 2020)
 • Data-analytiikka puutuoteteollisuuden prosesseissa – Case virtausmittaus (Parikka, H.2020)
 • Reaaliaikaisen mittauksen kehittäminen Centrian pintakäsittelylinjalla (Haapala, P., Liuska, M., Niva, R., Pihlajamäki, J., Saarela, E. & Wirkkala, P. 2020)
 •  Hankkeessa tehdyt demonstraatiot (Mattila, P., Parikka, H., Saarela, E. & Wirkkala, P. 2021)

Hankkeen ohjausryhmän jäseniä ovat:

Erik Samsonov, Inwido Finland Oy

Iiro Ojala, Topi-Keittiöt Oy

Antti Kois, Vieskan Elementti Oy

Teemu Aitto-oja, Jukkatalo Oy

Elisa Saarela, Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Ohjausryhmän asiantuntijajäseninä toimivat:

Aki Lappalainen, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Jari Hyvärilä, Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Elisa Saarela
Projektipäällikkö
+358 44 4492635
elisa.saarela@centria.fi

Jari Hyvärilä,
asiantuntija
+358 40 3524841
jari.hyvarila@centria.fi