Siirry sisältöön
Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 logo ELY-keskuksen logo Keski-Pohjanmaan liitto logo

Mittaava käynnissäpito

Centrian Kokkolan yksikköön on rakennettu käynnissäpidon laboratorio, jonka moderni laitteistokanta mahdollistaa alan koulutuksen ja tutkimuksen.

Toimiala: Tuotantoteknologia

Projektin kesto: 2007 – 2011

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Keski-Pohjanmaan liitto

Lisätiedot: Mika Kumara, 040 8085126, mika.kumara@centria.fi

Projektipäällikkö: Konetekniikan koulutus

Taustaa

Centria ammattikorkeakoulun (ent. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu) Kokkola-Pietarsaaren yksikkö on useiden vuosien ajan kehittänyt teollisuuden mittaavan käynnissäpidon osaamistaan. Yksikköön on rakennettu käynnissäpidon laboratorio, jonka moderni laitteistokanta mahdollistaa alan koulutuksen ja tutkimuksen.

Käynnissäpidon laboratorio tuottaa kone- ja tuotantotekniikan insinöörin (AMK) tutkintoon kuuluvien käynnissäpidon opintojaksojen toteutuksen ja opinnäytetöiden valvonnan. Suoritamme lisäksi yrityksille räätälöityjä mittaus-, tutkimus- ja koulutuspalveluja.

Mittaava käynnissäpito-hanketoteutettiin vuonna 2007. Hankkeen päärahoittajana oli Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hankkeessa perustettiin Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Kokkolan tekniikan ja liiketalouden yksikköön käynnissäpidon laboratorio ja suoritettiin ensimmäiset laitteistohankinnat.

Mittaava käynnissäpito 2-hankkeen toteutus aloitettiin 1.9.2008. Päärahoittajana oli Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hanke päättyi 30.6.2011. Hankkeessa kehitettiin opetussisältö kunnossapidon mittauksiin.

Mittaava käynnissäpito 3-hankkeen toteutus aloitettiin 1.12.2009. Päärahoittajana on Euroopan aluekehitysrahasto  (EAKR). Hanke päättyy 30.12.2013. Hankkeessa täydennetään käynnissäpidon laboratorion mittaus- ja testauslaitteistoja.

Hankkeet on toteutettu projektitiimillä, johon ovat kuuluneet 31.7.2011 saakka Mikko Aunio (projektipäällikkö), Teuvo Aho, Lauri Hankkila ja Raimo Hentelä. 1.8.2011 lähtien projektitiimin muodostivat Mika Kumara (projektipäällikkö), Lauri Hankkila, Ilkka Rasehorn ja Raimo Hentelä. 1.8.2012 lähtien tiimin muodostavat Mika Kumara (projektipäällikkö), Lauri Hankkila, Ilkka Rasehorn ja Martti Härkönen.

Hankkeissa rakennetaan ammattikorkeakoulun Kokkola-Pietarsaaren yksikköön käynnissäpidon laboratorio. Laboratoriossa voidaan havainnollistaa ja mitata useita teollisuusprosessien kunnossapitoon liittyviä ilmiöitä.

Testilaitteiden avulla voidaan tutkia mm. vikaantuneiden laakereiden vaikutusta, tasapainotuksen merkitystä pyörivissä koneenosissa, ominaistaajuuksien määrittämistä mekaanisista rakenteista, vikaantuneiden hammasvaihteiden vaikutusta, kaasuvuotoja sekä liukulaakeroinnin kiertovoiteluilmiöitä.

Laboratoriosta löytyvillä laitteilla voidaan tutkia:

– pyörivän akselin ominais- ja pakkovärähtelyilmiöitä

– välityssuhteen vaikutusta akseleiden värähtelyilmiöitä

– induktiivisten antureiden käyttöä turbiinimittauksissa

– kiertovoiteluilmiöitä liukulaakeroinneissa

– ultraäänimittauslaitteen avulla paineilmajärjestelmän vuotoja

–  yhden tason tasapainotusta

Mika Kumara
Koulutusalapäällikkö (kone- ja tuotantotalous)
040 8085126
mika.kumara@centria.fi

Ilkka Rasehorn
Lehtori 
040 8085105
ilkka.rasehorn@centria.fi

Hankkeen osarahoittajat