Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo ELY-keskuksen logo

Nopsa – Nopea ammatillinen väylä työelämään

Hankkeella haetaan ratkaisuja ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin siirtymisen sujuvoittamiseen

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 01.10.2016 – 31.10.2019

Toiminta-alue: Kansallinen

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Projektipäällikkö: Lena Segler-Heikkilä

Hankkeen perustiedot

Tavoitteet

Hankkeella haetaan ratkaisuja ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin siirtymisen sujuvoittamiseen ja työelämään johtavan opintopolun nopeuttamiseen sekä muodostetaan ja syvennetään alueellisia ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisiä kumppanuuksia (NOPSA-tiimit) ja sekä muodostetaan vahva valtakunnallinen verkosto uusien toimintamallien kehittämiseksi ja hyvien käytänteiden levittämiseksi.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy malleja, joissa tunnustetaan ammatillisella toiseella asteella hankittua osaamista, parannetaan jatko-opintovalmiuksia, opiskellaan ammattikorkeakouluopintoja osana toisen asteen tutkintoa sekä hyödyntää digitaalisia ratkaisuja opiskelun ohjauksessa ja osaamisen näkyväksi tekemisessä. Lisäksi syntyy AMK-AO -yhteistyössä suunniteltuja ja toteutettuja opintoja tekniikan ja liikenteen aloilla, uraohjauksen valmennusohjelma ammatillisille opettajille ja kielten oppimiseen uusia malleja. Syntyvät mallit on tarkoitettu hyödynnettäviksi valtakunnallisesti.

Heino Fia, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Ikonen Elina, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Juntunen Kari (pj.), Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr
Kariniemi Marjatta, Hämeen ammattikorkeakoulu
Kiviaho Tuija, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Leino Anja, Careeria
Liuttula Arttu, Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HAMKO
Majuri Martti, Hämeen ammattikorkeakoulu
Parkkinen Timo, Tampereen ammattikorkeakoulu

Helander Henri, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Eerola Tuomas (esittelijä), NOPSA-hanke, Hämeen ammattikorkeakoulu
Rantala Elina (sihteeri), NOPSA-hanke, Hämeen ammattikorkeakoulu

Yhteistyössä

Hankkeen toteuttajaverkoston muodostavat ammattikorkeakoulut:
CENTRIA, HAMK, SAMK, TAMK ja TuAMK


sekä ammattiopistot:
CAREERIA, TREDU, TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI ja WINNOVA


Ota yhteyttä

Johanna Jansson

TKI-päällikkö