Siirry sisältöön
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo

Opitoi – Opiskelijayrittäjyyden toimintaympäristöt

Opitoi on OKM:n kärkihanke, jossa Centria-ammattikorkeakoulu toimii osatoteuttajana. Centrian vastuualueena on yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta sekä opiskelijayrittäjyyden toimintaympäristöt.

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 2018 – 2021

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa / Pohjanmaa

Rahoittajat: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot: Asta Aikkila-Vatanen, 044 725 0346, asta.aikkila-vatanen@centria.fi

Projektipäällikkö: Asta Aikkila-Vatanen

Taustaa

Syksyllä 2018 käynnistyi Opetushallituksen rahoittama opiskelijayrittäjyyden toimintaympäristöt -hanke (Opitoi). Hankkeen tarkoituksena on luoda tiimiyrittäjyyden toimintamalleja sekä malleja ja ratkaisuja siihen, miten opiskelijat voivat ottaa vastaan toimeksiantoja elinkeinoelämältä opetuksen ja TKI:n tukemana tiimityöskentelymenetelmin. Erityisesti tavoitteena on luoda monialaisia yritystiimejä Centrian sisällä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on myös innostaa opettajia erilaisiin opetuksellisiin kokeiluihin. Kokeilujen kautta saadaan tietoa hyvistä käytänteistä ja malleista. Erilaisia kokeiluja, kuten NY-startup, Talenttitehdas, Boosting Business, SAP-tiimi ja Code Camp ovat esimerkkejä koulutuksellisista kokeiluista jotka ovat jo vireillä Centriassa. Näitä ja muita kokeiluja halutaan hankkeen kautta tukea. Opettajat tuodaan hankkeen kautta yhteen keskustelemaan hyvistä käytänteistä. Kehityskokeilujen ytimessä on opettajien oma kehitysidea. Esimerkkinä opettajien tukemisesta ovat Eat & Inspire tapahtumat jotka ovat tuoneet yhteen opettajia lounaille keskustelemaan opetuksen kehittämisestä yrittäjyyden näkökulmasta.

Kokkolassa toteutettava päiväopiskelijoiden tiimiyrittäjyyden käytännönläheinen oppimiskonsepti toteutetaan

  • työelämälähtöisesti,
  • ohjatun projektitoiminnan ja kehitystyön kautta,
  • edistäen myös koulutuksen ja TKI-toiminnan integraatiota ja
  • palvellen samalla elinkeinoelämän todellisia kehitystarpeita.

 Oppiminen jakautuu kolmeen pääkokonaisuuteen

  1. käytännön tiimiyritystoiminnan käynnistämiseen ja pyörittämiseen NY-toimintamallin pohjalta mutta jalostaen uudenlaista omaan ympäristöön soveltuvaa toimintamallia.
  2. Toinen kokonaisuus keskittyy erityisesti liike-elämän kehitysprojektien toteuttamiseen tiimiyrittäjyyden Oppimisteemat ja projektit liittyvät esim. innovointiin ja liiketoimintamallien kehittämiseen, tuotteistamiseen ja palvelumuotoiluun sekä markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen.
  3. Kokonaisuus 3 keskittyy kehittämään malleja teoriaopintojen onnistuneeseen kytkemiseen tukemaan käytännön toimintaa ja sen edistämistä lisääntyvän tietämyksen avulla.

Pietarsaaressa toteutettava erityisesti monimuoto-opiskelijoille suunnatun työelämälähtöisen tiimioppimis- ja tiimiyrittäjyysmallin kehittäminen suunnitellaan monimuotokoulutuksen erityispiirteet huomioiden. Painopisteenä on kehittää tiimiyrittäjyyden ja elinkeinoelämää palvelevan kehitystyön toimintamalleja tuomalla sekä fyysisiä että digitaalisia ratkaisuja testattavaksi. Tavoitteena on kehittää toimivia tiimiyrittäjyyden ja kehitystyön ratkaisuja, jotka ovat sovellettavissa myös niille opiskelijoille, joiden opiskelu painottuu ilta- tai viikonloppuaikaan, ja jotka eivät ole fyysisesti samassa paikassa, vaan kohtaavat toisiaan lähinnä verkossa. Monimuoto-opiskelijoiden ja elinkeinoelämän kohtaamisissa tarvitaan huomioida virtuaalisuuden mahdollisuudet ja haasteet mutta myös tuoda mahdollisuuksia oikeisiin tapaamisiin

Yhteystiedot

Asta Aikkila-Vatanen
Projektipäällikkö
044 725 0346
asta.aikkila-vatanen@centria.fi