Siirry sisältöön
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo

Oppimisanalytiikka – Avain parempaan oppimiseen AMKeissa

Hanke, jossa pilotoidaan, tutkitaan ja kehitetään oppimisanalytiikan hyödyntämistä ammattikorkeakouluissa.

Toimiala: Opetuksen hankkeet

Projektin kesto: 01.03.2018 – 30.06.2020

Toiminta-alue: Kansallinen

Rahoittajat: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot: Riina Kleimola, Lehtori, 040 185 6689, riina.kleimola@centria.fi

Projektipäällikkö: Riina Kleimola

Taustaa

Oppimisanalytiikka – avain parempaan oppimiseen AMKeissa on Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2018-2020 rahoittama hanke, jossa pilotoidaan, tutkitaan ja kehitetään oppimisanalytiikan hyödyntämistä ammattikorkeakouluissa. Hankkeessa kehitetään yhteistyössä 11 korkeakoulun kanssa ammattikorkeakoulujen oppimisanalytiikkaan liittyvää osaamista sekä luodaan uusia oppimisanalytiikkaa tukevia digitaalisia työkaluja ja ympäristöjä. Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu, ja Centria-ammattikorkeakoulu toimii osatoteuttajana hankkeen toimenpiteissä. Hankkeen tuloksena pyritään tuottamaan ymmärrystä oppimisanalytiikan käyttäjien tarpeista, vahvistamaan ammattikorkeakoulujen henkilöstön oppimisanalytiikkaan liittyvää osaamista sekä luomaan tarvelähtöisesti kehitetyt oppimisanalytiikan digitaaliset työkalut ja ympäristöt.

Tavoitteet

  1. Hankkeen tavoitteena on selvittää oppijoiden, opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä tukipalvelujen tarpeet oppimisanalytiikkadatan keräämiselle
  2. Pilotoida ja kehittää ammattikorkeakouluissa hyödynnettäviä digitaalisia työkaluja ja ympäristöjä käyttäjien tarpeisiin perustuen
  3. Kehittää oppimisanalytiikkaa soveltavia oppimis- ja ohjausprosesseja ammattikorkeakouluissa
  4. Luoda toimintamalleja ja suosituksia oppimisanalytiikan edistyneeseen käyttöön ammattikorkeakouluissa sekä
  5. Tehostaa ammattikorkeakoulujen oppimisanalytiikkaan liittyvää osaamista.

Hankkeen tavoitteet tukevat ubiikkia oppimista, ammattikorkeakoulujen oppimisympäristöjen ja työkalujen modernisointia, digivälineitä hyödyntävien pedagogisten mallien käyttöä opetuksessa ja oppimisessa sekä opintojen sujuvoittamista ja opintojen keskeyttämisten ehkäisemistä. Hankkeen toiminta ja tulokset hyödyttävät koko ammattikorkeakoulusektoria ja sen eri toimijoita.

Toimintamalli

Hanke koostuu neljästä osakokonaisuudesta ja niitä tukevista toimenpiteistä:

1)     Oppimisanalytiikan hyödyntäjät, pedagoginen näkökulma:

2)     Oppimisanalytiikan digitaaliset ympäristöt:

3)     Pilotoinnit ja arviointi

4)     Kokeiltujen käytäntöjen levittäminen ja suositusten laatiminen koko amk-sektorille

Hanke perustuu vahvasti yhteiskehittämisen periaatteeseen. Hankkeen toiminnasta ja tuloksista tiedotetaan kansallisesti ja kansainvälisesti, ja sen toimintaan osallistetaan laajasti eri ammattikorkeakouluja ja osin myös yliopistoja.

Hankkeen kotisivulle pääset tästä ja Facebook-sivulle tästä.

Yhteystiedot

Riina Kleimola
Lehtori
040 185 6689
riina.kleimola@centria.fi

Yhteistyössä

Hankkeen koordinointi

Osatoteutus

Mukana lisäksi yhdeksän muuta ammattikorkeakoulua