Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo ELY-keskuksen logo

OSAVA – Osallisuuden vahvistaminen nuorten kasvuympäristöissä ja kasvuyhteisöissä

Hankkeen tarkoituksena on edistää nuorten osallisuutta, nostaa hyvinvointia ja näin ollen ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä.

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 01.09.2015 – 30.06.2018

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Projektipäällikkö: Reetta Leppälä

Taustaa

OSAVA-hanke nostaa keskiöön alueen nuoret sekä nuorten parissa työskentelevät. Hankkeen tarkoituksena on edistää nuorten osallisuutta, nostaa hyvinvointia ja näin ollen ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä. Hankkeen aikana tehtävä työ on toimintaa nuorten hyvinvoinnin kasvattamiseksi nuorisotyön näkökulmasta.

Hankkeen avulla otetaan käyttöön nuoria aktivoivia ja osallistavia toimintamuotoja nuorten omissa kasvuympäristöissä ja -yhteisöissä. Yksi konkreettinen malli on nuorisotyön aseman vahvistaminen koulun arjessa. 

Hankkeen kautta ammattikasvattajat (koulun henkilökunta sekä kunnan, seurakunnan ja järjestöjen nuorisotyö) luovat verkostoja, jakavat hyviä käytänteitä nuorten parissa työskentelemisestä sekä saavat uusia toimintamalleja ja työkaluja työhönsä. Hankkeen tarkoituksena on kehittää nuorisotyön avulla kouluissa moniammatillista (opetusala, nuorisoala, sosiaaliala, terveysala) sekä perhekeskeistä työotetta, yhteisöllisiä toiminta-tapoja sekä tukea koulun sosiaalityötä.OSAVA-hanke nostaa myös sosiaalisen median hyödyntämisen nuorten aktivoinnin ja osallisuuden kasvattamisen välineeksi. 

Hankkeen kohdealue on Ylivieskan ja Nivala-Haapajärven seutukunnat. Hankkeen toiminta konkretisoituu pilottikouluina olevissa yläkouluissa Alavieskassa, Haapajärvellä ja Ylivieskassa sekä Raudaskylän kristillisellä opistolla. Hankkeella tuetaan myös nuorten perheitä ja vapaa-ajantoimintaa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Projektipäällikkö
Reetta Leppälä
Centria-ammattikorkeakoulu
Yhteisöpedagogikoulutus/ OSAVA-hanke
Raudaskylän toimipiste
Opistontie 4-6
84880 YLIVIESKA
GSM 044 4492 645
reetta.leppala@centria.fi

Projektityöntekijä
Minna Koirikivi
Centria-ammattikorkeakoulu
Ylivieskan sivukampus
Vierimaantie 7
84100 YLIVIESKA
GSM 040 634 1066
minna.koirikivi@centria.fi

Projektisihteeri
Soili Sorvisto
Centria-ammattikorkeakoulu
Ylivieskan sivukampus
Vierimaantie 7
84100 YLIVIESKA
GSM 044 4492 638

Yhteistyössä


Ota yhteyttä

Johanna Jansson

TKI-päällikkö