Siirry sisältöön
Euroopan aluekehitysrahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo Keski-Pohjanmaan liitto logo

Polku IT-yrittäjyyteen

Hanke etsii keinoja synnyttää konkreettisen tekemisen kautta uusia IT-alan yrityksiä Keski-Pohjanmaan alueelle.

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 1.9.2022 – 31.12.2023

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: EAKR
Keski-Pohjanmaan liitto

Projektipäällikkö: Farzad Mohebi

Hankkeen tavoitteena on luoda ja kehittää IT-alan yrittäjyyttä sekä oppimista tukevia IT-yrittäjyyden toimintamalleja sekä kulttuuria. Hanke etsii keinoja synnyttää konkreettisen tekemisen kautta uusia IT-alan yrityksiä Keski-Pohjanmaan alueelle. IT-alan tulevaisuus, ja sitä myötä yleinen digitalisaatio sekä vihreä siirtymä, nojaavat ketteriin tiimeihin sekä yksittäisten osaajien verkostoihin. Nämä tiimit ja osaajat eivät välttämättä työskentele keskisuurten tai suurten yritysten palveluksessa, vaan toimivat mikro- ja pienyrityksissä sekä freelancereina. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa toimenpiteitä joilla varmistetaan Keski-Pohjanmaan nuorten mahdollisuudet toimia IT-yrittäjinä omalla alueellaan sekä luodaan mahdollisuuksia kansainvälisille opiskelijoille käynnistää IT-alan yritystoimintaa. IT- yrittäjyyskulttuurin kehittymisen kautta myös alueen vetovoima uusille IT-osaajille paranee, tämän myötä myös muut toimivat kuten teollisuus näkee alueen vetovoimaisempana.

Hankkeen tavoitteet lyhyesti ovat:  
– suunnitella, kehittää ja pilotoida IT-yrittäjyyttä tukevat toimintamallit ja prosessit alueellisesti.  
– integroida IT-startup toiminta osaksi alueellista startup-kulttuuria  
– kehittää toimintamalleja alueellisten TKI-tulosten hyödyntämissä uusien yritysten perustamisessa – toimia aktiivisesti alueellisen startup-kulttuurin kehittäjänä.

Hankkeen toimenpiteet pohjaavat alueella aikaisemmin toteutettujen yrittäjyyshankkeiden tuloksiin, mutta hanke keskittyy vain IT-alan yrittäjyystoimiin, näitä toimenpiteitä ovat:

-IT-yrittäjyyden yhdistäminen paikalliseen startup-yrittäjyyteen
-IT-yrittäjyyttä tukevien oppimisympäristöjen kehittäminen
-Osuuskunta tai vastaavan toiminnan kehittäminen  
-Toimintamallien ja prosessien toteuttaminen uusien IT-yrittäjien tueksi

Hankkeessa hyödynnetään kohderyhmänä alueella olevia nuoria, sekä muita potentiaalisia yrittäjiksi haluavia. Lisäksi hanke hyödyntää tuloksia eri TKI-hankkeista potentiaalisina yrittäjyyden aihioina. Hanke tukee omalta osaltaan alueella käynnissä olevia sekä käynnistyviä yleisiä yrittäjyys-/startup-hankkeita.


Ota yhteyttä

Farzad Mohebi

Sivutoiminen tuntiopettaja tieto-ja viestintätekni

+358405857019

Kokkola