Siirry sisältöön
ELY-keskuksen logo

PoPYK – Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 01.01.2015 – 30.04.2018

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Taustaa

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma on laadittu osallistavana prosessina vuosina 2015–2016. Aineiston keruu toteutettiin alueellisissa seututiimeissä, joihin osallistui jokaisen koulutusasteen henkilökuntaa ja yrittäjyyskasvatuksen yhteistyökumppaneita. Työn on mahdollistanut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla –hanke.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on muodostaa yhteinen maakunnallinen näkemys yrittäjyyskasvatuksesta. Yrittäjyyskasvatus integroidaan osaksi koulutusta perusasteelta korkea-asteelle tavoitteena kokonaisuus, jossa opiskelijan tieto yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta kasvaa kumulatiivisesti. Mallia kehitetään prosessina, johon osallistuu koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöitä perusopetuksesta korkea-asteelle saakka, yrittäjäjärjestöjen ja yrityspalvelujen edustajia, kuntien opetustoimen/sivistystoimen edustajia ja muita tukitoimijoita.

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla –hankkeen (2015-2017) tavoitteena on muodostaa sisällöllisesti yhtenäinen yrittäjyyskasvatuksen polku, jossa opiskelijan tietotaito lisääntyy kumulatiivisesti. Opintojen jälkeen yrittäjyys nähdään palkkatyön ohella realistisena vaihtoehtona toimeentulon hankkimiseen ja itsensä toteuttamiseen. Hankkeen aikana muodostetaan yhteinen maakunnallinen näkemys yrittäjyyskasvatuksesta, laaditaan Pohjois-Pohjanmaalle yhteinen maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintamalli ja sovitetaan yhteiset linjaukset oppilaitosten käytännön toteutuksiin. Hankkeessa perustetaan yhteinen materiaalipankki yrittäjyyskasvatuksen hyvien mallien ja käytänteiden jakamiseen sekä vahvistetaan yrittäjyyskasvatuksen osaamista, käytettäviä menetelmiä ja materiaaleja. Hankkeen aikana varmistetaan yrittäjyyskasvatuksen tukitoimintojen jatkuvuus maakunnassa.

Päätoteuttaja: Oulun Yliopisto/KSI

Osatoteuttajat:
Pyhäjoen kunta
Oulun yliopisto/KTK
Oulun kaupunki
Kuusamon kaupunki
Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainion yksikkö, liiketalous
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti: Leena Eskola

 • Centria-ammattikorkeakoulu Oy: Kaija Arhio, Marja-Liisa Kaakko, Pekka Paajanen
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä: Hannu Simi, Anne Kaartinen, Ulla Mäntykangas, Matti Peltola
 • Kuusamon kaupunki: Kati Savolainen, Erkki Hämäläinen
 • Oulun ammattikorkeakoulu: Tomi Huhtamäki, Jouko Isokangas
 • Oulun ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakoulutus: Martti Pietilä, Esa Virkkula, Kari Heiskari
 • Oulun kaupunki, BusinessOulu: Helena Poukkanen
 • Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut: Satu Kaattari, Päivi Mäki, Eija Ruohomäki
 • Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattiopisto: Anu Pokela, Mika Kananen, Antti Rovamo
 • Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, opettajankoulutus: Juha-Matti Turpeinen
 • Oulun yliopisto, Martti Ahtisaari instituutti: Mia Kemppaala, Johanna Bluemink, Veikko Seppänen
 • Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti: Harri Jokela, Eija-Riitta Niinikoski, Matti Muhos
 • Pyhäjoen kunta, lukio: Heikki Niemi, Tauno Rajaniemi, Antero Tervonen

Lisätietoja