Siirry sisältöön
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo

Puumuunto -koulutus

Muuntokoulutuksen järjestäminen puu- ja puurakennustuotealan osaamistarpeeseen.

Toimiala: Opetuksen hankkeet

Projektin kesto: 19.12.2018 – 31.12.2021

Toiminta-alue: Kansallinen

Rahoittajat: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot: Hannu Leppälä Lehtori, 044 4492705, hannu.leppala@centria.fi

Projektipäällikkö: Hannu Leppälä

Taustaa

Tähän muuntokoulutukseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä.  

Tämän muuntokoulutuksen toteuttavat yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu. Hankkeen hallinnoijana toimii Centria-ammattikorkeakoulu. Koulutuksella edistetään työllisyyttä ja työvoiman kohtaanto-ongelman helpottamista. Tavoitteena on turvata korkean osaamisen työvoiman saatavuutta ja
uusintamista erityisesti osaajapula-aloilla.

Hankkeen toteutusaika on 19.12.2018-31.12.2021 ja varsinainen koulutus toteutetaan 1.9.2019 – 31.8.2021 välisenä aikana.

Syksy 2020

Nämä kuusi kurssia PAKOLLISIA OPINTOJA (ellei ole aiemmin suorittanut) kaikkien kolmen AMK:n opiskelijoille.

Lahden ammattikorkeakoulu

Puuraaka-aine 5 op (Syksy 2020 verkkototeutus, ei luentoja)

Rakennuspuusepäntekniikka 5 op (Syksy 2020 verkkototeutus, ei luentoja)

Lapin ammattikorkeakoulu

Puutalorakentaminen 5 op

Puurakenteiden fysikaaliset ilmiöt 5 op

Centria-ammattikorkeakoulu

Kestävä kehitys puutuoteteollisuudessa 5 op (Syksy 2020 verkkototeutus, ei luentoja)

Toiminnanohjaus 5 op

 

Syksy 2020 (vapaasti valittavat)

LAB-ammattikorkeakoulu (aloittaville ja jatkaville opiskelijoille)

Tuotekehitysprojekti 5 op

Sahatavaratuotanto ja jatkojalosteet 10 op

Wood-based Panels Technology 10 op

Lapin ammattikorkeakoulu (jatkaville opiskelijoille)

Varsinaiset opinnot:

Rakennuttaminen ja rakentamisen laatu 5 op

Talonrakennustekniikka ja rakennussuunnittelu 8 op

Rakentamisen tuotantotekniikka ja talous 5 op

Betonirakentaminen ja betonityötekniikat 6 op

Vaihtoehtoiset:

Työpaikkaprojekti: Työmaa ja tuotanto 5 op

Työpaikkaprojekti: Tehtäväsuunnittelu ja johtaminen 5 op

Korjausrakentaminen sekä elinkaaritekniikka ja tarjouslaskenta 7 op

Syventävä rakentamisen tuotantotekniikka ja talous 5 op

Vesi- ja ympäristötekniikka 5 op

Mittaustekniikka ja maankäyttö 5 op

Centria-ammattikorkeakoulu (aloittaville ja jatkaville opiskelijoille)

Logistiikka 5 op

Automaatiotekniikka 5 op

Robotiikka 5 op

Tuotannonsimulointi 5 op

Kevät 2021 (vapaasti valittavat)

LAB-ammattikorkeakoulu

Tutkimus ja kehitysprojekti 5 op

Huonekaluteollisuus 5 op

Tuotanto ja prosessien suunnittelu 5 op

Hiilineutraalius ja mekaaninen metsäteollisuus 5 op

Wood Industry as a global business 5 op

Lapin ammattikorkeakoulu

Puurakenteiden elinkaariarviointi 5 op

Syventävä puutalorakentaminen 5 op

Rakentamisen kiertotalous 10 op

Rakennusalan tietomallintaminen ja CAD 5 op

Talo- ja energiatekniikka 5 op

Rakentamistalous 5 op

Betoniteknologia 5 op

Betoni-, puu- ja teräsrakenteiden perusteet 5 op

Rakenteiden mekaniikka 5 op

Talo- ja energiatekniikka 5 op

Centria-ammattikorkeakoulu

Lean Six Sigma 5 op

Riskien hallinta 5 op

Teollinen pintakäsittely 5 op

Lets Innovate 5 op

Lets do Business 5 op

Projektinhallinta 5 op

Digitaalinen valmistustekniikka 5 op

Kun opiskelija saa opintosuorituksen jostakin muusta kuin siitä ammattikorkeakoulusta, jossa on kirjoilla, tulee hänen itse huolehtia suorittamiensa opintojen suoritusmerkinnän ja arvosanan siirto oman AMK:n järjestelmiin. Tämä tapahtuu campusonline.fi -sivustolla olevien ohjeiden mukaisesti PURO-palvelussa.

Centria-ammattikorkeakoulu    

Hannu Leppälä
Lehtori
Centria-ammattikorkealoulu
044 4492705
hannu.leppala@centria.fiwww.centria.fi

LAB ammattikorkeakoulu     

Jari-Pekka Suominen
Lehtori, vastuuopettaja
LAB-ammattikorkeakoulu, Lahti, Tekniikan ala, Puutekniikka
050 50 20 696
jari.suominen@lab.fiwww.lab.fi

Lapin ammattikorkeakoulu    

Juha Vesa
Lehtori
Lapin ammattikorkealoulu, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
040 67 24 241
juha.vesa@lapinamk.fiwww.lapinamk.fi

Yhteistyössä